Diakonia - Människor som förändrar världen

Politikerutfrågning i Västerås

Bor du i Västerås? Vill du ha en mer rättvis värld? Då hoppas vi att du kommer till Ansgarskyrkan söndagen den 11 maj kl 18 för att höra vad riksdagskandidater från din del av landet tycker om globala rättvisefrågor.

2014-05-07

Vi tycker att det talas allt för lite om Sveriges roll i biståndet, hur vi ska motverka skatteflykt och om hur svensk export på bästa sätt bidrar till mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi att Sverige tar täten i klimatfrågan, bland annat genom att avsätta pengar för klimatfinansiering för fattiga länder.  

Genom att föra in globala rättvisefrågor i debatten inför valet ger vi röst åt dem som inte hörs - människor i fattiga länder. Deras liv och möjlighet till utveckling och hållbar framtid påverkas av de beslut som fattas i Sverige och EU.

Därför ordnar vi, tillsammans med församlingar och aktivistgrupper, politikerutfrågningar runt om i landet. Den 11 maj kl 18 kommer vi till Västerås och Ansgarskyrkan (Pettersbergsgatan 32).

Medverkande kandidater till riksdagen: 

  • Åsa Coenraads (M)
  • Roger Haddad (FP)
  • Marita Ljung (C)
  • Agneta Luttropp (MP)
  • Kent Persson (V)
  • Monna Ridderström (KD)
  • Olle Thorell (S)

Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg leder debatten.