Diakonia - Människor som förändrar världen

Kampanj: Påverka EU-politikerna att stoppa global skatteflykt

Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj lanserar vi tillsammans med nätverket Tax Justice Europe en kampanj för att få kandidaterna att skriva på ett löfte om att jobba aktivt för att stoppa den globala skatteflykten. Påverka de svenska kandidaterna genom att mejla eller twittra till dem så att de skriver på!

2019-05-16

Visste du att regeringar runtom i världen förlorar över 500 miljarder dollar i skatteintäkter årligen på grund av företags aggressiva skatteplanering? Inom EU beräknas den årliga förlusten vara mellan 50 och 70 miljarder Euro. Det handlar om stora summor som hade kunnat användas till exempelvis sjukvård, skolor och för att motverka klimatförändringar. Skatteflykten drabbar oss alla, men fattiga länder och människor som lever i fattigdom drabbas hårdast.

Det är nog nu – politiker måste agera!

Skatteflykt möjliggörs av slutna skatteparadis och brist på insyn i multinationella företags verksamhet. Gång på gång har skatteflykt i global skala avslöjats i media. Det är nog nu! Vi behöver handlingskraftiga beslutsfattare som vill sätta stopp för detta. Vi behöver bland annat gemensamma regler i EU för att multinationella företag öppet ska redovisa sina vinster och skatter i varje land de är verksamma. Gå till www.taxpledge.eu, följ instruktionerna och kontakta de svenska kandidaterna till EU-parlamentet. 

Kampanjen är ett initiativ av nätverket Tax Justice Europe där Diakonia ingår.