Diakonia - Människor som förändrar världen
Clyde Soto är engagerad i Diakonias samarbetsorganisation Centro de Documentación y Estudios (CDE) i Paraguay som vädjar för den tioåriga våldtagna flickans liv.

Paraguay: Tio år, våldtagen och nekad abort

Fallet med en tioårig flicka som nekas abort efter att ha våldtagits av sin styvfar har upprört människor såväl Paraguay som i andra länder runt om i världen. Diakonias samarbetsorganisation CDE jobbar för flickans rättigheter. De vet att hon inte är ensam. Många fler flickor blir gravida i landet varje år. Flickan är nu placerad på ett boende tillsammans med andra i samma situation, hennes mor är fängslad och styvfadern är på rymmen.

2015-05-12

Vädjar för flickans liv

Diakonias samarbetsorganisation Centro de Documentación y Estudios (CDE) arbetar bland annat för att avkriminalisera aborter. I samband med den tioåriga flickans situation har organisationen skrivit en kommuniké, ”Por la vida de la niña” (För flickans liv), där de vädjar till den paraguayanska staten att låta flickan avbryta graviditeten utan några restriktioner.

Men så länge flickan inte uppvisar några komplikationer tvingas hon fortsätta graviditeten.

Mamman försökte polisanmäla våldtäkten

Clyde Soto från CDE berättar om hur mamman, omkring tre månader innan fallet uppdagades försökt göra en polisanmälan om sexuellt övergrepp, men att mor och dotter blvit hemskickade efter en kort, psykologisk undersökning som fastslagit att flickan inte utsatts för något.

När flickan började må dåligt av graviditeten uppsökte hon och mamman minst två olika vårdinrättningar. En misstänkt tumör gjorde att flickan fick göra ett ultraljud, och då upptäckte läkaren att det rörde sig om en graviditet. Efter att det framkommit att flickans styvfar våldtagit flickan fängslades hennes mamma för att ha brustit i vårdnaden om sin dotter och för att ha försökt skydda styvfadern, trots att hon försökt anmäla övergreppen.

Flickan är nu placerad på boende tillsammans med andra gravida flickor.

En situation som normaliseras

För Soto är statens agerande i frågan djupt oroande. Flera högt uppsatta personer har redan uttalat sitt motstånd mot en eventuell abort, däribland hälsovårdsministern och rektorn för landets medicinska fakultet. Soto menar att det inte går att lita på att flickan kan fullfölja en graviditet utan komplikationer.

- Flickan är liten, och först och främst måste man tänka på hennes bästa. Det krävs en oberoende undersökning av läkare som inte är abortmotståndare, slår Soto fast.

Även attityden hos ansvariga personer på boendet där flickan befinner sig nu menar att flickan mår bra och att hon är kapabel att fortsätta graviditeten är något som bekymrar Soto:

- De som har det yttersta ansvaret för flickan nu berättar om hur flera av flickorna de haft hos sig fött barn utan problem, och att den yngsta varit nio år. De uttalar sig som om det inte är några problem med att flickan är gravid, de normaliserar situationen, säger Soto.

En stat som brister i sitt ansvar

Fallet har riktat strålkastarna mot flera allvarliga problem i Paraguay. Ett är det stora antal sexuella övergrepp mot flickor, ett annat är de många riskyllda graviditeterna hos landets unga flickor och slutligen det statliga agerandet - som i princip tvingar flickorna att fullfölja graviditeterna.

Lagstiftningen säger att en gravid flicka under fjorton år alltid utsatts för sexuella övergrepp. Trots det fortsätter den paraguyanska staten att kontrollera att graviditeterna fullföljs. När det fattas beslut om en våldtagen flicka ska få göra abort eller inte, tar man inte i bedömningen med vilka trauman eller psykiska men en våldtäkt med graviditet som följd kan medföra. Det enda som avgör är hur graviditeten påverkar flickan fysiskt.

- I Paraguay finns ett lagsystem som misslyckas i att ta ansvar för flickorna. Staten har som skyldighet att skydda den här flickan med alla möjliga medel men istället tas hon ifrån sin mamma som är den person som försökt hjälpa henne från första början, säger Soto.

Kämpar för att mamman ska släppas

Utöver att ha tagit fram kommunikén jobbar Diakonias samarbetsorganisation CDE för att flickans mor ska släppas ur fängelse så snart som möjligt. CDE menar att hon är fängslad på felaktiga anklagelser och sätter press på olika myndigheter.

- Det är oroande att flickan hålls borta från sin mamma, när de tillsammans borde få diskutera vilka möjligheter som finns. Staten har en skyldighet att kunna erbjuda det.

Flickor i åldrarna tio till fjorton år står för fyra procent av alla graviditeter i Paraguay och två förlossningar om dagen. Under 2014 födde totalt 680 flickor mellan tio och fjorton år barn i landet.

 

Styvfadern gripen: Strax efter att denna webbsida publicerats fick vi reda på att styvfadern till den tioåriga flickan blivit gripen. Hennes mamma sitter dock fortfarande fängslad.