Diakonia - Människor som förändrar världen
I dagsläget finns Eticards gåvobevis kopplade till fem olika organisationer, varav Diakonia är en.

Nytt gåvobevis i handeln

Lagom till jul kommer nya, innovativa gåvobevis i handeln. Och Diakonia är en av fem organisationer som gåvobevisen är knutna till.

2017-11-30

Diakonia har sedan i våras samarbetat med ett företag som heter Eticard som har tagit fram en ny och innovativ form av gåvobevis. Gåvobevis har funnits länge. Det nya är tillgängligheten och enkelheten att skapa en gåva som gör skillnad inom ett område som engagerar mottagaren, givaren eller båda två.

Fem organisationer

Gåvobevisen säljs i detaljhandeln och laddas med valfritt belopp direkt i telefonen. I nuläget kan köpare välja mellan fem olika organisationer som alla verkar för en mer rättvis och hållbar värld – Amnesty, Greenpeace, Ecpat, Djurens Rätt och Diakonia.

Gåvobevisen kostar 30 kronor och laddas enkelt på eticard.se via telefonen. Här anges gåvobelopp och det specifika serienumret som finns förtryckt på varje gåvobevis. En personlig hälsning skrivs för hand direkt på gåvobeviset som sedan läggs i det medföljande kuvertet.

Vill ge gåva för en rättvis värld

Enligt en studie från SBAB kan närmare hälften av alla svenskar tänka sig att ge en meningsfull gåva för en rättvis värld istället för att köpa en julklapp.

Bilden på Diakonias kort är från vår samarbetsorganisation MKP i Bangladesh, som bland annat kämpar för flickors rätt att få cykla och därmed kunna röra sig friare och ta större plats i samhället.