Diakonia - Människor som förändrar världen

Ny rapport om Sveriges feministiska utrikespolitik

Vapenexport, åtstramningar inom migrations- och flyktingpolitiken och avräkningar på biståndet. På flera områden fortsätter Sveriges regering att föra en politik som drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt. Det går stick i stäv med ambitionen hos en feministisk regering och med den feministiska utrikespolitik som lanserades hösten 2014, visar en rapport från CONCORD Sverige.

2016-03-07

I rapporten Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? analyserar tolv organisationer huruvida regeringen agerat i linje med den feministiska utrikespolitiken när den fattat beslut i ett antal utrikespolitiska frågor på senare tid. Genomgången visar att den feministiska ambitionen hunnit göra avtryck på en del områden, samtidigt som jämställdhetsperspektivet saknas i flera viktiga beslut och förslag.

Försämring för flyktingar

Ett tydligt exempel är de förslag på åtstramade regler för anhöriginvandring och familjeåterförening som regeringen annonserade i november 2015. Om förslagen verkställs får de mycket allvarliga konsekvenser för kvinnor och flickor, som förlorar den trygga resväg som anhöriginvandring medför och istället tvingas ut på flykt eller måste stanna kvar i krigets Syrien.

Trovärdigheten på spel

”Vi välkomnar Sveriges ambition att bedriva en feministisk utrikespolitik. Men regeringen riskerar att få ett trovärdighetsproblem när den gång på gång fattar beslut som får särskilt svåra konsekvenser för kvinnor, flickor och hbtqi-personer. Regeringen måste se över den politik som står i konflikt med målsättningarna i den feministiska utrikespolitiken, säger Jessica Poh-Janrell, policysamordnare för jämställdhet på CONCORD Sverige.

Krigsmateriel på export

Inom freds- och säkerhetspolitiken är det feministiska perspektivet tydligt, åtminstone inom vissa delar. Regeringen har bland annat ökat dialogen med kvinnorättsaktivister i konfliktområden och lagt fram en strategi för Syrien med tydligt jämställdhetsperspektiv. Samtidigt tillåts Sverige under nuvarande regler exportera krigsmateriel till stater som begår allvarliga kränkningar av kvinnors rättigheter. Besked om nya regler för krigsmaterielexport ska läggas fram under det kommande året.

Nya regler krävs

”Det behövs nya regler som stoppar exporten av vapen och annan militär utrustning till kvinnoförtryckande regimer. Även det är en viktig trovärdighetsfråga för den feministiska utrikespolitiken”, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Ladda ner rapporten från Concord

NamnStorlekFiltypLadda ner
Hur feministisk är Svensk utrikespolitik - CONCORD 2016 3609 KB PDF