Diakonia - Människor som förändrar världen

Ny lag stort steg för HBTQI-rörelsen i Bolivia

Bolivia tog ett viktigt kliv framåt för respekten för HBTQI-personers rättigheter när en ny lag antogs som ger alla människor rätt att byta namn och kön i officiella handlingar. Åtta års kamp av HBTQI-rörelsen ger nu resultat.

2016-06-06

- Personer som tidigare varit exkluderade och osynliggjorda har nu fått sina rättigheter erkända, kommenterade David Aruquipa från organisationen Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales en Bolivia.

Den nya lagen kommer att underlätta vardagslivet för många människor som tidigare kan ha blivit ifrågasatta eller utpekade vid till exempel allmänna val, sjukhusbesök, bankärenden, på universitet, vid kontraktskrivning och andra sammanhang där folk måste visa legitimation.

Från och med nu är det individen själv som bestämmer vilka uppgifter om namn och kön som anges på personliga id-handlingar och liknande dokument. 

Lagen blev verklighet tack vare påverkansarbete och kampanjer från HBTQI-rörelsen i Bolivia. Efter att det sittande regeringspartiet också började stödja initiativet så antogs förslaget till slut.

Lagen består av elva paragrafer som tillåter personer över 18 år som identifierar sig som transsexuella eller transgender att byta uppgifter om namn och kön i sina personhandlingar. Uppdateringen av personuppgifterna görs genom en konfidientiell process hos en statlig myndighet som i sin tur informerar övriga statliga myndigheter, dock utan att offentliggöra uppgifterna. Varje vuxen person har i sin tur rätt att byta och omdefiniera dessa uppgifter max två gånger under sin livstid och tidigare id-handlingar blir då automatiskt ogiltiga. 

Det bolivianska samhället är djupt präglat av konservativ moral och de som kämpar för HBTQI-personers lika rättigheter har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet eller framgångar tidigare. Bolivias vicepresident Álvaro García skrev under lagen och sa:

- Det kommer inte att bli lätt och det kommer inte att gå fort ens för de statliga institutionerna att ge er det erkännande som ni förtjänar, eftersom vi är så djupt märkta av våra fördomar, men kämpa, se till att ni syns, ge er till känna och gå framåt med den här lagen som stöd. Kräv att lagen genomförs.