Diakonia - Människor som förändrar världen
Foto: Eurodad

Nu förhandlar EU om storföretagens skattetransparens

Förhandlingar har påbörjats mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna i rådet om så kallad offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Detta efter att medlemsländerna efter flera års debatt äntligen enades.

2021-04-26

EU:s medlemsländer enades i februari i år om att införa regler för att multinationella företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer – trots fortsatt svenskt motstånd. Det är nu av yttersta vikt att förhandlingarna mynnar ut i ett regelverk som gör skillnad, snarare än en symbolisk åtgärd. Diakonia och Tax Justice Network Europe, där vi ingår, ser tre saker som är viktiga för att regelverket ska bli ett effektivt verktyg för att stoppa skatteflykt. Det första är helt avgörande.

Rapportering som inkluderar alla verksamhetsländer
Offentlig land-för-land-rapportering måste få global räckvidd, rapporteringen bör omfatta multinationella företags aktiviteter i alla länder. Detta är EU-parlamentets position som tyvärr inte får stöd av kommissionen eller rådet som vill begränsa rapporteringen till att endast omfatta företagens verksamhet inom EU och i ett antal så kallade skatteparadis. Det skulle utesluta rapportering av företagens verksamhet i utvecklingsländer, och därmed människors möjlighet att kunna ställa företag och beslutsfattare till svars i dessa länder. En sådan begränsning skulle göra regelverket tandlöst och leda till att företag ser anledning att omstrukturera sin verksamhet för att undvika rapportering.

Glädjande nog står Europaparlamentet på sig i förhandlingarna! Även Danmark, Nederländerna och Litauen är för en sådan räckvidd. Vad tycker Sverige?

En tröskelnivå som omfattar tillräckligt många företag
Offentlig land-för-land-rapportering bör gälla för multinationella företag med en årlig omsättning på 40 miljoner euro eller mer. Denna tröskel är i enlighet med EU:s egen definition av ”stora företag” i EU:s redovisningsdirektiv. Kommissionen har i sitt förslag en högre tröskel på 750 miljoner euro i årlig omsättning, vilket skulle utesluta 85–90 procent av de multinationella företagen, enligt OECD.

En heltäckande rapportering utan kryphål
Offentlig land-för-land-rapportering bör vara heltäckande och baseras på mallen i Global Reporting Initiatives frivilliga land-för-land-rapportering för multinationella företag på skatteområdet. Stora investerare ställer sig idag bakom GRI:s rapporteringsmall. Det är också viktigt att förhandlingarna inte släpper igenom kryphål när det gäller vad som ska rapporteras, som i praktiken skulle göra regelverket mindre verkningsfullt.