Diakonia - Människor som förändrar världen
Matilde Leonor López Arpushana när hon tog emot Diakonia och Svenska Kyrkans pris 2014. Matilde Leonor López Arpushana när hon tog emot Diakonia och Svenska Kyrkans pris 2014.

MR-försvarare i Colombia utsatt för attentat

Torsdagen 27 september utsattes Matilde Lopez för ett attentat. 2014 vann hon Diakonias och Svenska kyrkans mänskliga-rättighetspris. Situationen för ledare och mänskliga rättighetsförsvarare i Colombia just nu är akut.

2018-10-03

Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete beklagar och fördömer attentatet mot Matilde Leonor López Arpushana. Matilde tog 2014 emot priset för försvar för mänskliga rättigheter i Colombia i kategorin årets MR-försvarare. Diakonia och Svenska kyrkan är djupt oroade över situationen och kräver att staten fullföljer sina åtaganden att skydda såväl Matilde som hennes familj.

Uttalande 1 oktober 2018

Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete beklagar och fördömer attentatet, som skedde den 27 september, mot ledaren och 2014 års pristagare Matilde Leonor López Arpushana. Vi noterar återigen allvaret i situationen med hot och avsaknad av skyddsgarantier för ledare, MR-försvarare samt lokalorganisationer bland annat i departementet La Guajira.

Organisationer verksamma i det här området, och även på nationell nivå i Colombia, har en ökad utsatthet i det läge landet befinner sig i, med ökad mordfrekvens, hot och trakasserier mot ledare och MR-försvarare.

Ett stort antal organisationer, såväl afrocolombianska som urfolksorganisationer, har flaggat för det akuta läget, utan att det har lett till några resultat i form av riskminimering och akuta skyddsåtgärder för lokala, regionala och nationella institutioner.

Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete, kräver omedelbara åtgärder från statens sida, både på lokal och nationell nivå. Staten måste ta ansvar för skyddsgarantier, för rätten till liv och skydd för ledare och mänskliga rättighetsförsvarare, samt för de organisationer de företräder.  Deras rätt att utöva sina rättigheter behöver försvaras och skyddas.

Vi uppmanar myndigheter att stärka sin närvaro i de utsatta områdena till skydd för civilbefolkningen i enlighet med konstitutionsdomstolens uttalanden och domar. Omedelbara åtgärder måste sättas in till skydd och försvar för mänskliga rättighetsförsvarare och ledare. 

Det är akut att stärka lokala och nationella myndigheters kapacitet att jobba med preventiva åtgärder mot brott mot mänskliga rättigheter, såsom rätten till liv, frihet och säkerhet för såväl individer, grupper och lokalbefolkningar. De skyddsmekanismer som finns måste efterföljas, både för individer och organisationer i enlighet med den nationella skyddsenheten (UNP) och kommissionen för de mänskliga rättigheternas efterlevnad (Comisionde Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos). Rekommendationerna från systemet för tidiga varningssystem måste implementeras och efterföljas.   

Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete uppmanar myndigheterna att undersöka och vidta åtgärder mot de ansvariga för attentatet mot Matilde Leonor Lopez Arpushana, både för hennes egen och hennes familjs säkerhet. Vi uppmanar också myndigheterna att svara på de humanitära behoven och säkerställa lokalbefolkningens mänskliga rättigheter i Guajira, framförallt rätten till mark och rätten till urfolkens självbestämmande. 

Diakonia och Svenska kyrkan fortsätter att stötta mänskliga rättighetsförsvarare i Colombia och dess lokalsamhällen. Vi kommer fortsätta att bevaka att deras rättigheter skyddas och uppmana lokala och nationella myndigheter att fullfölja sitt ansvar för att rättigheterna respekteras, skyddas och uppfylls.  

Matilde Leonor López Arpushana

Är urfolksledare som representerade 145 lokalsamhällen från folkgruppen Wayuu, som jobbar med att skydda och försvara pojkars, flickors och kvinnors rättigheter i Riohacha, i departementet Guajira. Hennes arbete utförs inom ramen för Consejeria de la Mujer, Familia och Generacion som tillhör en organisation som heter ONIC.

Hon lyfter den humanitära kris som folkgruppen Wayuu genomlider. Hon medverkar till juridiska aktioner mot brott mot mänskliga rättigheter för drabbade människor i lokalsamhället.  Hon har också medverkat i gemensamma aktioner tillsammans med myndigheter och arbetat för urfolkens deltagande i dessa, bland annat vid rundabordssamtal och i olika administrativa förhandlingar i kritiska fall för utsatta studenter. Hon medverkar också i olika ansvarsutkrävande sammanhang inför kongressen och kontrollmyndigheten för hälsosektorn i Colombia.