Diakonia - Människor som förändrar världen

Möt Diakonia på MR-dagarna

Vad betyder rätten till hälsa i konfliktsituationer? Ska både civila och stridande ha rätt till vård? Hur kan man jobba med religiösa ledare för att förändra normer och få bukt med könsbaserat våld? Det är några av frågorna som Diakonia hoppas kunna besvara på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping.

2019-10-24

Den 14-16 november är det dags för årets MR-dagar. Runt 200 programpunkter under tre dagar i Linköping. Temat är "Rätten till häsa" och Diakonia medverkar i två seminarier. Vi hoppas att vi får träffa dig där!

Hälsovård, konflikt och internationell humanitär rätt.

Healthcare, Conflict and International Humanitarian Law
Stephen Wilkinson, Diakonia
Torsdag 16:30 - 17:30 Operetten
Seminariet genomförs på engelska, teckenspråkstolkas
Rätten till hälsa är en grundläggande del av de mänskliga rättigheterna och vad vi menar när vi pratar om att leva ett värdigt liv.
Vad betyder rätten till hälsa i konfliktsituationer? Ska både civila och stridande ha rätt till vård? Vem ska prioriteras?
I den här föresläsningen tar Stephen Wilkinson upp rätten till hälsa i relation till Internationell humanitär rätt och det skydd den ger. Vi diskuterar också aktuella kontextuella och strukturella utmaningar, till exempel attacker mot sjukvårdsinrättningar, och begränsningar när det gäller psykisk hälsa och rättigheter när det gäller funkstionsvariationer.  


Kreativa metoder för att jobba med sexualitet, religion, normer och traditioner

Creative Methods on Sexuality, Religion, Norms and Tradition
Torsdag 14 november 2019 10:30 - 12:00 Sonaten
Föreläsare: Carina Hjelmstam Winberg, Diakonia och Petter Jakobsson, SMR.
Seminariet hålls på engelska och svenska

Syftet med det här seminariet är att dela kreativa metoder och erfarenheter av att arbeta för förändring av normer och attityder, tillsammans med religiösa ledare och unga människor som lever i traditionella eller religiösa miljöer, både i Sverige och utomlands.
Samtalet utgår bland annat från Diakonias arbete med Rohingya-flyktingar i flyktinglägret Cox´s Bazaar i Bangladesh. Där har interaktiv teater använts för att prata om könsbaserat våld, barnäktenskap och preventivmedel.
Vi berättar också om Svenska missionrådets arbete med "religiös läskunnighet" med en kristen minoritet i västra Indien.
Vilka likheter finns när det gäller metoder och hur vi kan vara kreativa när vi pratar om sexualitet, könsbaserat våld, barnäktenskap och preventivmedel i traditionella eller religiösa sammanhang i Sverige och i världen? Vad funkar och vad funkar inte?
Diakonias samarbetsorganisation UTSA deltar i seminariet via länk från Bangladesh.

Här hittar du hela programmet.