Diakonia - Människor som förändrar världen
Den 25 februari 2021 ställde sig en majoritet av EU:s medlemsländer äntligen bakom förslaget om att multinationella företag offentligt ska redovisa skattebetalningar i sina verksamhetsländer. Foto: EU

Milstolpe i arbetet mot skatteflykt nådd – så blir reglerna effektiva

Den 25 februari enades EU:s medlemsländer om att införa regler för att multinationella företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer. Det var en viktig milstolpe i arbetet för att öka transparensen och därmed för att motverka global skatteflykt. Nu är det viktigt att förhandlingarna som inleds resulterar i ett effektivt regelverk, snarare än en symbolisk åtgärd.

2021-03-12

Beslutet i Konkurrenskraftsrådet markerar en ny fas i en process som pågått i fem år sedan EU-kommissionen 2016 lade fram det första förslaget till så kallade offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Året därpå kom EU -parlamentet med ett eget mer långtgående förslag. Inför omröstningen i februari presenterade det portugisiska ordförandeskapet ett kompromissförslag som alltså fick stöd av en majoritet av medlemsländerna, trots fortsatt svenskt motstånd.

Brett stöd för ökad öppenhet

Beslutet visar att det glädjande nog finns ett brett stöd för att skala upp arbete mot skatteflykten, som resulterar i hundratals miljarder dollar i förlorade skatteintäkter varje år, vilket drabbar människor som lever i fattigdom och framförallt kvinnor och flickor hårdast.

Samma dag släppte även FN:s FACTI-panel (United Nations High-Level Panel on International Financial Accountability, Transparency and Integrity for Achieving the 2030 Agenda) sin rapport som förespråkar globala regler för offentlig land-för-land-rapportering.

Detta behövs för ett effektivt regelverk:

Februaribeslutet innebär att förhandlingar kan starta mellan EU:s medlemsländer, parlamentet och kommissionen. Det är nu av största vikt att parterna enas om ett regelverk som faktiskt kan bidra till att motverka global skatteflykt. För att regelverket ska bli effektivt krävs följande:

Måste gälla företags verksamhet i alla länder
Offentlig land-för-land-rapportering måste få global räckvidd, det vill säga, rapporteringen bör omfatta multinationella företags aktiviteter i alla länder och inte begränsas till företagens verksamhet inom EU och i skatteparadis, vilket EU-kommissionen föreslagit. Det skulle utesluta rapportering för företagens verksamhet i utvecklingsländer och därmed människors möjlighet att kunna ställa företag och beslutsfattare till svars i dessa länder. I förhandlingarna bör därför EU-parlamentets position få gehör då den omfattar multinationella företags aktiviteter runtom i världen.

Måste omfatta tillräckligt många företag
Offentlig land-för-land-rapportering bör gälla för multinationella företag med en årlig omsättning på 40 miljoner euro eller mer. Denna tröskel är i enlighet med EU:s egen definition av ”stora företag” i EU:s redovisningsdirektiv. Kommissionen har i sitt förslag en högre tröskel på 750 miljoner euro i årlig omsättning, vilket skulle utesluta 85–90 procent av de multinationella företagen, enligt OECD.

Måste vara heltäckande rapportering utan kryphål
Offentlig land-för-land-rapportering bör vara heltäckande och baseras på mallen i Global Reporting Initiatives frivilliga land-för-land-rapportering för multinationella företag på skatteområdet. Det är också viktigt att förhandlingarna inte släpper igenom kryphål när det gäller vad som ska rapporteras, eftersom det i praktiken skulle göra regelverket mindre verkningsfullt.