Diakonia - Människor som förändrar världen
Esther Rodriguex jobbar tillsammans med andra i organisationen LIFS i Peru för lesbiskas rättigheter.

Lesbiska i Peru: “Vi ses som ett hot”

I Peru ger Diakonia stöd till lesbiska som kämpar för sina rättigheter. Den här gruppen är dubbelt diskriminerad och möter både okunskap och fördomar. Peru är ett av de mest konservativa länderna i Latinamerika, med en utbredd rasism och höga siffror när det gäller sexuella övergrepp. Detta är något som framförallt påverkar landets kvinnor, och de lesbiska kvinnorna i synnerhet.

2015-06-25

Arbetet för lesbiskas rättigheter möter stort motstånd

Efter de mörka åren med intern väpnad konflikt och ex-presidentens Fujimoris diktatur, då grova hatbrott mot homosexuella rapporterades, är situationen för hbtq-samhället i Peru idag fortfarande svår. 

Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS) är en peruansk organisation som arbetar för kvinnors rättigheter, med ett särskilt fokus på lesbiskas rättigheter. Organisationen, som får stöd av Diakonia, grundades 2005 av en grupp feminister och idag samarbetar organisationen med flera statliga institutioner.

En av kvinnorna som varit med sedan starten är Esther Rodriguez, systemingenjör som dessutom har en magisterutbildning i genusfrågor: 
- Att arbeta med lesbiskas rättigheter är mycket svårt i ett land som är så konservativt som Peru. Vi kan bara göra framsteg när vi hittar samarbetspartner som är öppna för frågor gällande hbtq-samhället och genus, säger Esther.

Lesbiska är dubbelt diskriminerade

Enligt Esther Rodriguez lider alla hbtq-personer i Peru av diskriminering, men de mest utsatta grupperna är transpersoner och lesbiska. Homosexuella män har generellt en mer priviligerad situation för att de är just män, medan lesbiska blir dubbelt diskriminerade för att de är både kvinnor och lesbiska.

Ett centralt arbetsområde för LIFS är att synliggöra våldet mot unga lesbiska i syfte att omvända dem.

- Det peruanska samhället ser oss som ett hot mot den “naturliga ordningen.” Politikerna vill inte engagera sig i lesbiskas rättigheter av rädsla för att det skulle leda till en skandal, säger Esther.

Okunskap och ointresse inom vården

Ett stort problem som Perus lesbiska möter är bristen på kunskap och intresse för ämnet inom hälsovården. Gynekologer och läkare vet inte hur de ska behandla lesbiska som söker vård. Formulären på gynekologklinikerna innehåller inga frågor som definierar patientens sexuella historik, eftersom det finns ett antagande om att alla kvinnor är heterosexuella. Därför har LIFS utformat ett nytt formulär. Första steget är att göra en pilotundersökning för att se hur formuläret tas emot av de som söker vård, och sedan ska det förhoppningsvis finnas på landets samtliga kliniker.

Ett stort motstånd

Men den stora utmaningen är att förandra mentaliteten hos landets invånare. 

Esther Rodriguez ser en framtid fylld av kamp. Det finns ett stort motstånd från den katolska kyrkan och konservativa grupper, vilket försvårar arbetet för kvinnors rättigheter generellt, och framförallt lesbiskas rättigheter.

Esther finner dock hopp i det faktum att hbtq-samhället har börjat gå samman,både i städerna och på landsbygden.

Hon upplever också att medvetenheten och engagemanget för lesbiskas rättigheter ökar för varje dag i samhället, även om det fortfarande är en lång väg kvar. Enligt en undersökning gjord av den internationella statistikbyrån Ipsos 2014 var 6 av 10 peruaner negativt inställda till samkönade äktenskap.

Ändra lagar lättare än att andra attityder

Enligt Esther är utmaningarna inom området många. Den närmsta och kanske enklaste kommer vara att förändra landets lagar och politik, medan den största utmaningen blir att ändra inställningen hos landets invånare. År 2016 kommer ett nytt presidentval att hållas i Peru och LIFS hoppas få se några lesbiska och feministiska kandidater i den nya kongressen.

Idag har Peru idag flera kvinnliga ministrar och inom Kvinnoministeriet finns sedan några år tillbaka en grupp feminister som aktivt och öppet kämpar för att staten ska ta kvinnors rättigheter på allvar, i synnerhet när det gäller jämstalldhet och våld mot kvinnor.

- Det är hög tid för en förändring efter så många år av en konservativ kongress som nekar oss våra rättigheter och försöker ta tillbaka de segrar som vi redan har uppnått. Det kommer bli en hård och lång kamp, men vi är redo, säger Esther.

För första gången någonsin finns hbtq-samhällets rättigheter med på den politiska agendan i Peru. År 2008 lyckades Diakonias samarbetsorganisation LIFS få landets Kvinnoministerium att inkludera homofobi som en typ av våld mot kvinnor. LIFS har också fått Hälsoministeriet att erkänna bristen på kunskap i vård av lesbiska kvinnor, och detta är ett framsteg även om Hälsoministeriet ännu inte vidtagit några konkreta åtgärder.