Diakonia - Människor som förändrar världen
Suleiman har byggt ett litet hus med ett rum av resterna av sitt gamla, som bombades i augusti 2014: “Det här var vår enda lösning. Livet blir mer och mer outhärdligt. Vi hoppas bara på en enda sak: Återuppbyggnad. Men ärligt talat, jag vet inte om det är nån idé att fortsätta hoppas,” säger han. Foto: Anas al Baba/Oxfam

Låst läge i Gaza - ny rapport

För att undvika att våldet trappas upp måste återuppbyggnaden av Gaza komma igång snarast. I en ny rapport konstaterar vi att bara 27 procent av de utlovade medlen från det internationella samfundet hittills kommit in och situationen för människorna i Gaza är akut. 

2015-04-13

Dödläget i Gaza måste brytas

Det internationella samfundet bidrar till Gazabornas lidande genom att inte få till stånd återuppbyggnaden av Gaza. Våldet kommer trappas upp igen, om inget drastiskt sker. Detta konstaterar vi i en ny internationell rapport: "Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza". 

Rapporten, som släpptes den 13 april 2015, sammanfattar situationen sedan kriget i Gaza sommaren 2014. Den är skriven av organisationer med långsiktigt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern: Diakonia, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Oxfam, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan och 39 andra organisationer.

19 000 bostäder förstördes och 100 000 är hemlösa sedan kriget sommaren 2014

För sex månader sedan utlovade det internationella samfundet 3,5 miljarder USD till återuppbyggnaden av ett Gaza där 19 000 bostäder, samt sjukhus och skolor förstördes under 51 dagars bombningar. 100 000 personer är fortfarande hemlösa, många av dem barn.

Bara 27 procent av de 3,5 miljarder USD som utlovades har kommit in. Men bristen på pengar är inte den enda utmaningen; många av projekten som trots allt har finansiering har inte implementerats eftersom blockaden gör det omöjligt att få tillgång till material.

Vapenvilan bryts och risken är stor att våldet tar överhanden igen

Sedan vapenvilan har våldet mot den civila befolkningen fortsatt. Vid fler än 400 tillfällen har Gaza beskjutits av Israel. Under samma tid har fyra raketer avfyrats från Gaza mot Israel.

Rapporten understryker att utan ytterligare insatser och ett nytt förhållningssätt från omvärlden kommer våldet att ta överhanden igen.

Vägen framåt - konkreta förslag för en fredligare framtid

Istället för att anpassa sig till blockadens begränsningar och olagligheter, vilket nu sker, måste omvärlden insistera på ett slut på blockaden.

Rapporten lyfter därför bland annat följande åtgärder:

Parterna bör genast återuppta förhandlingar för långsiktig vapenvila som adresserar behovet av hållbar rekonstruktion av Gaza och konfliktens grundorsaker. Vapenvilan måste också skapa säkerhet för både israeler och palestinier.

Israels blockad av Gaza måste hävas. Internationella samfundet bör sätta en tidsplan för detta.

Håll alla parter ansvariga för brott mot folkrätten, kräv skadestånd för förstört bistånd och säkerställ att eventuella vapenavtal och avtal med företag inte bidrar till brott mot folkrätten. 

Påskynda återuppbyggnaden och insistera på tillgång till nödvändigt material i enlighet med folkrätten. 

Bygg upp och stimulera Gazaremsans ekonomi, stötta steg mot ett samlat palestinskt styre över Gaza och Västbanken och insistera på att palestinska politiska aktörer prioriterar uppbyggnaden av Gaza.

Åberopa Egyptens skyldighet att släppa igenom humanitära leveranser.

Läs mer om situationen i Gaza och vad som kan göras