Diakonia - Människor som förändrar världen

Konfliktmineraler: Skapa tryck för effektiv lagstiftning

Att som konsument undvika att köpa och använda konfliktmineraler är svårt. Mineralerna finns nämligen i produkter som du använder varje dag: mobiltelefonen, datorn, bilen, lampor eller kanske i dina smycken. Nu kan du påverka genom att kräva en effektiv lagstiftning från EU. Vi måste se till att utvinningen av mineraler i länder där det råder konflikt ger befolkningen välstånd istället för ännu mer våld och förtryck!

2015-04-04

Konfliktmineraler hindrar utvecklingen

Plundringen av värdefulla mineraler i Afrika, Asien och Sydamerika bidrar till väpnade konflikter och hindrar utvecklingen mot fungerande samhällen. 

De mest omdebatterade konfliktmineralerna är tenn, tungsten/volfram, tantalit/coltan och guld. Typiska länder där illegal plundring av konfliktmineraler bidragit till våld och övergrepp är Kongo-Kinshasa (DRC), Burma/Myanmar och Colombia.

USA och tolv afrikanska länder har redan åtgärder på plats för att få företag att köpa mineraler på ett ansvarsfullt sätt. Även om det finns kritik mot utformningen av dessa program så ger de ändå vissa möjligheter att förebygga plundring.

Ett tandlöst förslag om konfliktmineraler från EU-kommissionen

Just nu pågår en debatt inom EU om reglering av importen av konfliktmineraler. EU är en av världens största importörer av konfliktmineral och därför har vi också ett stort ansvar att agera ansvarfullt och säkerställa att vi bidrar till fred och utveckling.

Förväntningarna på EU från människor i fattiga länder är stora. Men tyvärr har EU och den ansvariga kommissionären Cecilia Malmström lagt fram ett förslag som är svagare än redan existerande rekommendationer och regelverk. 

I EU-kommissionens förslag föreslås ett frivilligt system - vilket innebär de flesta företag inte kommer att förändra sina rutiner. Lägg därtill att förslaget endast täcker 0,05 procent av de europeiska företag som deltar i handeln med konfliktmineraler.

Med andra ord: Det osannolikt att förslaget, som det ser ut nu, kommer att påverka situationen i länder där mineralerna utvinns samtidigt som det finns konflikter och våld. Och det blir såklart inte lättare för dig som konsument att handla rättvisa och schyssta produkter.

Ett svenskt kompromissförslag

Till stor besvikelse stod Sveriges tidigare regering bakom kommissionens inställning att ignorera frågan om konfliktmineraler. Men i januari 2015 meddelade Sveriges nya utrikesminister Margot Wallström att Sverige skulle ändra sin linje och kräva en harmonisering med den amerikanska lagstiftningen (Dodd Frank, Act 1502). 

Det är bra att Sveriges regering har en högre ambition än EU-kommissionen. Det är också mycket positivt att Sverige vill att kampen mot den illegala mineralhandeln ska ske i samråd med befolkningen i de drabbade länderna.

Men kompromissförslaget är, som det ser ut idag, otillräckligt, och kan även inverka negativt på möjligheterna att utveckla den legala mineralhandeln. En av de svagheter som uppmärksammats i den amerikanska lagstiftningen, precis som i det svenska förslaget, är just att man bara inriktar sig på kontroll av mineral från konflikten i Centralafrika, och specifikt Kongo-Kinshasa med grannländer.

EU-parlamentet tar upp frågan

Just nu pågår en diskussion i EU-parlamentet om kommissionens förslag. EU-parlamentets utvecklingskommitté har riktat hård kritik och vill se ett obligatoriskt direktiv.

Detta vill Diakonia

Diakonia mycket oroat över det tandlösa förslag till direktiv om konfliktmineraler som kommit från EU-kommissionen.

En av de mest konkreta åtgärderna just nu är att EU förbättrar det liggande förslaget till direktiv om konfliktmineraler:

En obligatorisk (inte frivillig) certifiering enligt OECD:s riktlinjer.

Direktivet ska inte bara innefatta själva mineralerna utan också produkter och halvfabrikat som innehåller möjliga konfliktmineraler.

Parallellt med förbättring av konfliktmineraldirektivet vill vi att EU stöttar regionala och internationella initiativ för att:

  1. Formalisera den idag informella gruvsektorn (så kallad artisan mining).
  2. Arbetare inom den informella gruvsektorn ska omfattas av reglerade villkor för arbetsrätt, säkerhet och hälsa.
  3. Stötta initiativ för konfliktfri mineralhandel.

Detta kan du göra

I mitten av april kommer även EU-parlamentets handelsutskott att diskutera lagförslaget, sedan går det till omröstning i EU-parlamentet. Efter det diskuteras förslaget av EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s regeringar.

Genom att skriva till svenska EU-parlamentariker kan du göra skillnad för omröstningen i parlamentet. Du kan också skriva till Sveriges utrikesminister Margot Wallström och EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström inför slutförhandlingarna om nya direktivet. Använd gärna våra brevförslag. Du kan göra skillnad! 

Du kan påverka ledamöter i EU-parlamentet. Skriv direkt till EU-parlamentarikerna!

Kontakta EU-kommisionären Cecilia Malmström. Vi har ett brevförslag som du kan utgå från!