Diakonia - Människor som förändrar världen

Journalistresa till Israel och Palestina

Diakonia och Svenska kyrkan anordnar en studieresa för journalister till Israel och Palestina den 3-10 november 2019. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om området, att nyansera och problematisera bilden av konflikten och att skapa kontakter. Vi går bakom rubrikerna genom möten med olika aktörer som lever och verkar i området.

2019-04-17

Diakonia och Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att arbeta för fred och försoning i regionen, med de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten i fokus.
Vi arbetar nära israeliska och palestinska civilsamhällesaktörer som människorättsorganisationer och religiösa institutioner (kristna, judiska och muslimska), samt med FN-organ och andra internationella aktörer. Under studieresan träffar vi flera av dessa.

Vi kommer även att träffa andra aktörer som verkar i området. Exempel på sådana är palestinska och israeliska journalister, myndighetsrepresentanter och politiker, men också människor som lever mitt i konflikten, som exempelvis bosättare och palestinska flyktingar.

Stipendium

Vi har plats för åtta deltagare. Vi erbjuder stipendium som täcker kostnader för resa och logi med helpension samt för kostnader på plats. Försäkringar står Svenska kyrkan och Diakonia för.

Ansökan ska vara inskickad senast den 5 maj. Utifrån de ansökningar vi får, gör vi ett urval av åtta deltagare. Våra urvalskriterier baseras på möjligheten att tillgodogöra sig resan, och vi söker även få spridning över landet. Besked mejlas ut i slutet av maj.

Ansök här.

I september kommer en obligatorisk informationsträff att hållas i Stockholm för de som blir antagna.

Programmet

Vi reser från Arlanda den 3 november och kommer hem den 10 november. Detaljerad reseinformation skickas ut i slutet av oktober.

Det mesta sker på engelska och vi kommer att bo på Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem.

För ytterligare frågor, kontakta pressekreterare Stefan Håkansson, Svenska kyrkans internationella arbete, 018-16 94 20 eller Sofia Hallonsten, Diakonia, 0765-01 17 58.