Diakonia - Människor som förändrar världen
Tjugo olika "tankesmedjor" har genererat cirka 800 frågor från barn till svenska politiker. Tjugo olika "tankesmedjor" har genererat cirka 800 frågor från barn till svenska politiker.

Jämställdhet i fokus när barnen ställer frågor

”Varför tjänar kvinnor mindre än män? Och varför får inte alla flyktingar stanna i Sverige?” Det är bara två av de cirka 800 frågor som Diakonia samlat in genom Barnens Tankesmedja.

2018-05-18

Under fyra månader har Diakonia genom kampanjen Barnens Tankesmedja samlat in över 800 frågor från barn i Sverige.

– De absolut flesta frågorna handlar om jämställdhet, jag skulle säga att det rör sig om en fjärdedel. Över hundra frågor handlar om varför kvinnor tjänar mindre än män, säger Sara Hugosson, mobiliserings- och kampanjhandläggare på Diakonia.

Hon berättar att det ofta kom ett tillägg efter en sådan fråga om löneskillnader, exempelvis: ”Jag förstår faktiskt inte.”

– De är verkligen upprörda över orättvisor mellan könen, säger Sara Hugosson.

Vill öka barns inflytande

Ett annat exempel handlar om orättvisor och övergår i en uppmaning: ”Hallå, i dag svälter tusentals personer. Om jag var ni skulle jag göra allt jag kunde för att stoppa det!”

Frågorna har kommit in under de tjugo ”tankesmedjor” som hållits på mellanstadier och i scoutgrupper. Idéen bakom projektet har varit att öka barns delaktighet och inflytande i samhället, och få upp de mänskliga rättigheterna på agendan under valåret.

Innan Barnens Tankesmedja drog igång trodde hon att det skulle vara lite svårt att få in frågor kring mänskliga rättigheter och globala teman. Men det har det inte varit.

– Barn är så otroligt smarta och de har också haft spännande diskussioner kring de här frågorna. Ett barn föreslog till exempel att det skulle finnas flera utrikesministrar som kunde jobba i team, berättar Sara Hugosson.

En grundläggande orättvisa

Att just frågor kring jämställdhet var så vanliga bland de frågor barnen formulerade tror Sara Hugosson delvis handlar om att det är en fråga som det pratas mer om i både samhället och skolan i dag än tidigare, inte minst på grund av #metoo.

– Jag tror att det är en grundläggande orättvisa som barn faktisk inte kan förstå, de har ett väldigt starkt rättspatos. Vi fick också in jättemånga frågor om varför inte alla barn kan gå i skolan.

Ämnen som ligger dem nära

Mycket kretsar kring flyktingar och varför det finns krig.

– Vi märker att barnen är känsliga för sånt som ligger dem nära, som mat, skola, behovet av trygghet. Och de är ganska hårda mot politikerna, till exempel skriver de: Tänk om det var ni!

Responsen från lärare har också varit positiv. En lärare skriver: “Ni lockade fram många goda och kloka tankar hos eleverna”, och en annan konstaterar: “De här frågorna är så viktiga, tack för att ni kom!”

I slutet av maj går kampanjen i en ny fas då Diakonia tillsammans med människor runt om i Sverige ska börja skicka frågorna till svenska politiker. Mer om det kommer på barnenstankesmedja.se och diakonia.se snart.