Diakonia - Människor som förändrar världen

Information från Diakonia om Coronaviruset

Hälsa och säkerhet är viktigt för Diakonia, och vi följer informationen om Coronaviruset (Covid-19) och dess spridning löpande.

2020-03-04

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens och Världshälsoorganisationens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats.

Diakonia har ställt in alla internationella tjänsteresor inom hela organisationen under perioden 5 mars till 3 april. Diakonias region- och landkontor runtom i världen förväntas hålla sig uppdaterade på vilka restriktioner som gäller lokalt.

Om en Diakoniaanställd återvänder från en resa i ett land där det finns ett utbrott av Coronavirus får hen inte komma till sin arbetsplats på 14 dagar.

Vi följer även information kring internationella möten som har bäring för Diakonias arbete. Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF, har meddelat att de ställer in vårmötet i Washington i april, och FN:s kvinnokommissions internationella möte nästa vecka i New York kommer att förkortas eller ställas in.