Diakonia - Människor som förändrar världen
Om hur människorätts- och miljöförsvarare står upp mot företag som i sin verksamhet påverkar människor och miljö negativt. Foto: Radio Progreso

#2. Om företag och mänskliga rättigheter

Allt fler attackeras när de protesterar mot att företag förstör deras närmiljö och riskerar deras liv och hälsa. Man hade ju kunnat tro att de svenska företagen skulle vara bäst i klassen. Man hade ju kunnat tro att de svenska företagen skulle vara bäst i klassen. Men återkommande granskningar visar att de inte gör tillräckligt för att försäkra sig om att deras verksamhet inte påverkar människor och miljö negativt. Vad krävs för att företag ska respektera mänskliga rättigheter?

2021-03-14

 

Ur innehållet:

Allt fler människor- och miljörättsförsvarare attackeras
– Det kan handla om hot om våld, misshandel eller till och med mord. Men också att man dras in i en utdragen och kostsam rättsprocess där man riskerar ett straff som är oproportionerligt, förklarar Malena Wåhlin, projektledare på organisationen Swedwatch.

Frivilliga riktlinjer följs inte
– Man kan använda sig av frivillighet som begrepp, men det korrekta begreppet är ju straffrihet, eftersom det inte kostar något att inte ha detta på plats, konstaterar människorättsjuristen Parul Sharma.

Utveckling på bekostnad av människor och miljö
– Diakonia är för företagande och utveckling. Men det måste ske inom planetens ramar och utifrån en respekt för människor, säger Åsa Beckius, policyrådgivare inom privatsektor frågor på Diakonia.

Från vänster: Åsa Beckius, Parul Sharma och Malena Wåhlin.

Medverkande:

Åsa Beckius, policyrådgivare i privatsektorfrågor med fokus på företag och mänskliga rättigheter, Diakonia.

Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor.

Malena Wåhlin, projektledare för människorätts- och miljöförsvarare på organisationen Swedwatch.

Leder samtalet gör Esther Flores Sedman, pressekreterare på Diakonia.