Diakonia - Människor som förändrar världen
Stanna hemma. Ungdomsgrupper målar budskap på gatorna för att alla ska nås av viktig information.

I tider av kris hjälper vi varandra

Den globala pandemin påverkar oss alla. Mest utsatta är människor som redan lever i fattigdom och kvinnor är särskilt sårbara. Diakonia finns på plats i fattiga områden världen över. Just nu pågår ett intensivt arbete med att kartlägga behov och se över vilka insatser som är möjliga under de restriktioner som gäller i många länder.

2020-04-14

Våra samarbetsorganisationer är redan ute i samhället och bidrar genom att sprida information samt leverera mat och förnödenheter till riskgrupper. 

Khodeja Sultana, chef för Diakonia i Bangladesh berättar om arbetet i Bangladesh 

– Diakonia och våra samarbetsorganisationer är flexibla och vana vid att arbeta i oförutsägbara situationer för att stötta de samhällen vi arbetar med. Tillsammans har vi bildat lokala grupper som är utbildade inom riskhantering och återhämtning efter kriser. De bedömer samhällets behov och stöttar med utgångspunkt i alla människors lika rättigheter.  

Sårbar och farlig situation

Ett exempel är organisationen BARCIK som genom sina ungdomsgrupper snabbt agerade för att hjälpa människor i Dhakas stora slumområden.  

Många saknar tillgång till information, bor trångt och har svårt att hålla avstånd till andra. Dessutom står många människor plötsligt utan mat och försörjning efter beslut om karantän i hemmen, stoppad kollektivtrafik och förbud mot folksamlingar.   

– Vi befinner oss i en både sårbar och farlig situation. Vi måste göra vad vi kan för vårt samhälle, säger Faziul Haque, en av ungdomarna i gruppen. Han  fortsätter:  

– Jag är noga med att hålla fysiskt avstånd, men aldrig socialt. 

Ge en gåva till Diakonias arbete för de mest utsatta människorna.