Diakonia - Människor som förändrar världen
Judy, 5 år och Lian, 4 år leker och stojar. De är båda på flykt från krigets Syrien. För en liten stund får de glömma sorgen och oron. Den viktiga barnverksamheten arrangeras av Diakonias samarbetsorganisation Najdeh i Libanon.

Ge en gåva till människor på flykt!

Libanon är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar från Syrien – över en miljon. Flera av Diakonias samarbetsorganisationer arbetar för att hjälpa flyktingarna. Med din gåva kan vi hjälpa fler!

2016-04-03

Råder brist på det mesta

- Flyktingarna lever i överfulla läger, berättar Diakonias landchef Rodolph Gebrael. Det råder brist på det mesta. Många av flyktingarna lider av depressioner och posttraumatisk stress efter de fruktansvärda händelser de varit med om. Oron över nuet och framtiden överskuggar allt. 

Psykosocialt stöd till flyktingarna

Diakonia arbetar tillsammans med bland annat organisationen Najdeh som ger psykosocialt stöd till flyktingarna. De senaste tolv månaderna har de arbetat intensivt. De ordnar aktiviteter för kvinnor och barn och Najdehs socialarbetare har besökt över 1200 hushåll för att ge stöd och berätta om vilka möjligheter och rättigheter som flyktingarna har. 

Människosmugglare lockar

Den senaste tiden har allt fler av familjerna kontaktats av människosmugglare. Najdehs personal informerar flyktingarna om farorna med att anlita en smugglare för att ta sig över Medelhavet. Samtidigt jobbar de för att förhållandena i flyktinglägren i Libanon ska bli bättre.

Med din gåva kan vi hjälpa fler! TACK!

Osama hjälper flyktingarna från Syrien

Osama är en sann eldsjäl. Han minns den första dagen palestinska flyktingar började strömma över gränsen till Libanon.

– Jag började gråta. När jag åkte dit för att hjälpa till och såg dem bära på sina barn och små knyten tänkte jag på mina mor- och farföräldrars berättelser om flykten från Palestina. Jag kände att historien upprepar sig. Det är samma flykt, men år senare. 

Läs mer