Diakonia - Människor som förändrar världen
Både män och kvinnor deltog aktivt i arbetet under den intensiva workshopen i genderanalys. Foto: Annette Wallqvist

Genderanalys i Myanmar

I Myanmar är våld mot kvinnor vanligt och kvinnors liv begränsas ofta av traditionella föreställningar om könsrollerna. Efter drygt 50 års isolering från omvärlden finns ett sug efter kunskap om hur maktstrukturerna kan brytas. Diakonia var nyligen på plats i Yangon för att visa våra samarbetsorganisationer hur de kan använda genderanalys i sitt arbete.

2016-10-19

- Det här är första gången jag ser en genderanalys och hur man gör en sån. Men du kan vara säker på att det är ett verktyg jag tänker börja använda i de program som jag arbetar med, säger May Shi Sho som är programansvarig på Karen Development Network (KDN).

May Shi Sho är en av cirka 30 personer som kom till Diakonias workshop om genderanalys och hur verktyget kan se till att utvecklingsprojekt får ännu bättre effekt. Diakonias genderrådgivare Jenny Enarsson ledde workshopen.

- För Diakonia är det viktigt med ett genderperspektiv på allt vårt arbete, eftersom vi tror på alla människors lika värde och på att alla har rätt att leva ett värdigt liv. Dit kommer vi bara om både kvinnor och män har möjlighet att bestämma över sina egna liv och kroppar. Utan jämställdhet finns inga mänskliga rättigheter, ingen demokrati och ingen fred, säger Jenny Enarsson, som är genderrådgivare på Diakonia och ledde workshopen.

Stort intresse för verktyget

Min NweNi, Diakonias landchef i Myanmar, berättar att flera av samarbetsorganisationerna säger sig vara intresserade av att börja använda genderanalys i sitt eget arbete.

- De uppskattar att få ett enkelt verktyg för genderanalys i programmens alla faser, planering, införande, uppföljning och utvärdering. Även jag kommer att börja göra genderanalyser på våra projekt, säger hon.

May Shi Shos organisation KDN arbetar för en hållbar fred och med att stärka lokalsamhällets kunskap kring förvaltning, särskilt på landsbygden. Men organisationen har lättare att nå ut till män eftersom kvinnor ofta hindras från att delta i organisationens aktiviteter, inte minst för att de måste ta hand om hem och barn.

- Vi måste underlätta för kvinnor att engagera sig. För oss är det avgörande att få med fler kvinnor och deras perspektiv i det arbetet. Men vi kommer också att börja titta mer på etnicitet. Annars riskerar vi bygga ett samhälle som inte är inkluderande, säger hon