Diakonia - Människor som förändrar världen
Bisan Aslan, Jannat Abu Ayesh och längst till höger Yousef. Foto: Diakonia

Gaza: Vi hade tur som överlevde

– Vårt hus skadades när grannens hus bombades. Vi hade tur som överlevde men tyvärr såg jag våra döda grannars kroppar. Vi flydde till en släkting och på vägen såg jag fler döda. Jag försökte ta mig fram så fort jag kunde för att hålla jämn takt med mina föräldrar. Jag var jätterädd. De bombade bland annat ett center för funktionshindrade. Det kändes som de var ute efter att döda oss alla.

2014-12-23

Ett av alla de drabbade barnen  

Så berättar Yousef i Gaza, som överlevde sommarens krig. Nu får han stöd av Diakonia. Med din gåva till katastroffonden kan vi hjälpa fler! 

Yousef är 14 år och  bor i Gaza. Han är sedan tidigare funktionshindrad och saknar armar och ben. Han är ett av alla de barn och ungdomar som har drabbats av kriget i Gaza sommaren 2014.

Under kriget arbetade Diakonia med humanitär hjälp till människor som flytt till kyrkor i Gaza. Det hjälparbetet har nu övergått till en ny fas, med fokus på rehabilitering. Insatserna fyller ett viktigt behov eftersom människorna är starkt påverkade av kriget. 

För att hjälpa Yousef och andra människor som tvingats fly arbetar Diakonias samarbetsorganisationer med att hjälpa barnen att uttrycka sina känslor genom lek och konst. Barnen får leka och rita och de bestämmer själva vad de ska rita. En del av barnen ritar krigsscener, exempelvis hus som träffas av missiler eller liknande scenarier.

Barnen är oroliga

Ritövningarna med barnen leds av experter inom psykologi och drama. De hjälper barnen att uttrycka sina känslor. En del av barnen säger att de lever med ständig oro numera. Barnen kommer tillbaka vid flera tillfällen och det hjälper personalen att identifiera dem som är i behov av särskilt stöd.

Pedagogiken har bland annat bestått i lekar och teknik som hjälper ledarna och barnen att lära varandra. Barnen har också fått träna på att använda kroppen och olika ljud för att uttrycka känslor och rollspel i form av korta sketcher.

För Yousef tog det fyra gånger innan han vågade och kunde uttrycka sina känslor och tankar.

Diakonias organisationer planerar också för träningstillfällen där barn får lära sig att hantera rädsla och sorg.

Arbetet med psykosocialt stöd till krigsdrabbade funktionshindrade i Gaza är ett samarbete mellan sex av Diakonias samarbetsorganisationer på plats. Projektet får bland annat stöd av Radiohjälpen. Insatsen har både bestått i utbildning för personalen och i att genomföra själva träningen med barnen och ungdomarna. Med din gåva kan vi hjälpa fler!

 

Yazan Kamel Abo Moailiq och hans kompisar i Gaza ritar samtidigt som de lyssnar på en saga. Diakonias samarbetsorganisation Tamer Institute samlar funktionshindrade barn för att de ska få leka, vara kreativa och bearbeta sina upplevelser under kriget.
Sanaa Alaa El-Doji är tolv år och sitter framför en dator och ritar tillsammans med vännen Reem Said El-Jakhlab som är nio. Tjejerna har helt olika typer av funktionsnedsättningar men leker gärna tillsammans när de ses hos Diakonias samarbetsorganisation Basma Society for Culture and Arts i Gaza.