Diakonia - Människor som förändrar världen

Extrem torka drabbar östra Afrika

Larmrapporter om extrem torka, svält och matbrist kommer nu från östra Afrika. 12,8 miljoner människor i regionen är i akut behov av mat och vatten.

2017-02-22

Uteblivna regn som har påverkat jordbruksproduktionen, fallande inkomster, stigande livsmedelspriser och fortsatta problem tillföljd av konflikter och osäkerhet är några av orsakerna bakom den allt mer alarmerande situationen i länderna i östra Afrika. Diakonias landrepresentant, Stephen Ndichu, är på plats i de svårt drabbade områdena.

— Experter på matsäkerhet och globala varningssystem för svältkatastrofer uppskattar att 439 000 människor är i akut behov av humanitär hjälp. Det är nästan lika många människor som invånarna i Malmö och Uppsala sammanlagt, säger Stephen Ndichu.

Diakonia finns på plats i Somalia och Kenya sedan många år. Den torka och svält som nu plågar människor där har gjort att vårt långsiktiga utvecklingsarbete fått en annan inriktning: Nu gör vi och våra lokala samarbetsorganisationer akuta humanitära insatser för att säkra tillgång till de mest akuta behoven, som till exempel mat och vatten. 

—Möjligheten att agera tidigt är redan förbi. Möjligheten att förhindra en svältkatastrof håller på att glida oss ur händerna. Världen måste agera snabbt. Vi måste agera nu, säger Stephen Ndichu.