Diakonia - Människor som förändrar världen

EU:s svarta lista över skatteparadis saknar de egna länderna

EU publicerade nyligen sin svarta lista över så kallade skatteparadis. Som väntat listas inget av medlemsländerna eftersom man tidigare har kommit överens om att inte blotta varandra. Samtidigt visar vår nya rapport Tax Games att flera europeiska länder skulle platsa på listan.

2017-12-08

Förväntningarna på EU:s svarta lista var låga redan före mötet eftersom länderna gjort upp internt om att inte peka ut varandra. Så när EU:s finansministrar samlades den 5 december till ECOFIN-möte för att bland annat publicera sin svarta lista fanns de egna medlemsländerna inte med.

Välkända skatteparadis listades

Bland de svartlistade 17 länderna finns välkända skatteparadis som Bahamas, Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna. I en grå lista pekas ytterligare 47 länder ut som inte uppfyller EU:s uppsatta kriterier, men som har signalerat att de avser följa dessa inom snar framtid. Mötet lyckades inte enas om vilka sanktioner som ska gälla för de som pekats ut. EU:s skattekommissionär Pierre Moscovici beskrev därför listan som ett första steg.

 

EU-länder har pekats ut av andra

Samtidigt har flera EU-länder pekats ut som skatteparadis av andra aktörer. Eurodads nylanserade rapport Tax Games- the Race to the Bottom, som Diakonia varit med och tagit fram, visar att europeiska länders bristande skatteflyktspolitik möjliggör skatteflyktsskandalerna.

Enligt en ny rapport från Oxfam borde 35 länder stå med på listan, däribland Irland, Luxemburg, Nederländerna och Malta, eftersom de inte uppfyller de kriterier som EU har använt för att peka ut andra. Nätverket Tax Justice Network har sin rapport namngett 41 länder som enligt dem borde svartlistas, däribland sex EU-medlemmar: Cypern, Irland, Luxemburg, Malta, Nederländerna och Storbritannien.

Läs mer: