Diakonia - Människor som förändrar världen

EU röstade för obligatorisk certifiering av konfliktmineraler

Vårens omröstning i EU-parlamentet visade att det finns en stark vilja för en obligatorisk certifiering för importörer av konfliktmineraler. Diakonia välkomnar resultatet och ser det som en möjlighet att gå vidare i arbetet både för att stoppa den illegala plundringen, men också att utveckla laglig handel med mineraler.

2015-10-29

En chans till ett slut på våldet

- Vi har kommit till en vändpunkt,  skriver Dr Mukwege i Kongo-Kinshasa i ett uttalande efter omröstningen i EU-parlamentet i maj 2015. Mukwege har på nära håll sett konsekvenserna av den oreglerade handeln med konfliktmineraler. 

- En konfliktfri mineralindustri skulle bidra till att få ett slut på det ofattbara våldet som människor i Kongo-Kinshasa har levt med i åratal, menar Mukwege.

Vid omröstningen blev det tydligt att parlamentets ledamöter vill ha obligatorisk certifiering och transparens i alla led som handlar med konfliktmineralerna.

Detta innebär att alla europeiska företag som importerar tenn, tantal, volfram eller guld för konsumentprodukter ska certifieras för att se till att de inte bidrar till konflikter eller brott mot de mänskliga rättigheterna. 

- Det är viktigt att parlamentets beslut inte bara stannar på pappret. Vi ser fram emot att, tillsammans med våra samarbetsorganisationer och näringslivet, arbeta för att utveckla laglig handel med mineraler, som gynnar befolkningen och inte våldet, säger Joakim Wohlfeil, Diakonias policyrådigvare i konfliktfrågor efter gårdagens omröstning.

Gynnar företag som investerat i mänskliga rättigheter och transparens

Detta innebär att europeiska företag som importerar tenn, tantalit (Coltan), volfram eller guld ska redovisa varifrån deras mineraler kommer för att se till att de inte bidrar till konflikter eller brott mot de mänskliga rättigheterna.

Samtidigt har parlamentet föreslagit att man ska använda sig av de så kallade OECD-principerna, vilket är en existerande standard för redovisning som kan anpassas för olika typer av företag, så att det inte blir orimliga administrativa krav på exempelvis mindre företag. Många företag använder redan idag dessa verktyg och en fördel med beslutet är att det uppmuntrar de företag som redan idag utvecklat sitt arbete med transparens, hållbarhet och mänskliga rättigheter.

- Det är viktigt att parlamentets beslut inte bara stannar på pappret. Vi ser fram emot att, tillsammans med våra samarbetsorganisationer och näringslivet, arbeta för att utveckla laglig handel med mineraler, som gynnar befolkningen och inte våldet, säger Joakim Wohlfeil, Diakonias policyrådgivare i konfliktfrågor efter EU-parlamentets omröstning.

Det handlar om våra elektronikprodukter

Ledamöterna kräver även obligatoriskt deltagande för alla som importerar möjliga konfliktmineraler till EU. Detta är en viktig skillnad jämfört med förslaget från EU-kommissionen och EU-parlamentets handelutskott (INTA), som enbart inriktade sig på smältverk och import av rena mineraler.

Det är bara några få procent av konfliktmineralerna som kommer till EU som råvaror, medan den helt övervägande delen importeras som komponeter i produkter vi alla använder dagligen: mobiltelefoner, hemelektronik, bilar med mera. Med andra ord finns det nu en channs att konsumenter kan köpa fler rättvisa och schysst producerade elektronikprylar!

Gäller alla högriskområden

Förordningen gäller för alla konfliktdrabbade högriskområden, av vilka Kongo-Kinshasa och området kring de afrikanska stora sjöarna är de tydligaste exemplen.

Det är en stor framgång att beslutet öppnar för kontroll av mineraler från andra konfliktområden i Afrika, Asien och Sydamerika.

Att lagen blir global är också viktigt så att alla länder konkurrerar på lika villkor, så att de som satsar på laglig mineralhandel i exmpelvis Kongo-Kinshasa inte kan konkurreras ut av billigare konfliktmineraler andra regioner.

Vad händer nu?

Det som hände i omröstningen var att parlamentet antog ett mandat för att "påbörja informella förhandlingar med EU-ländernas ministerråd".
- Segern är inte vunnen än. Nu hoppas vi att rådet och kommissionen kommer att ta hänsyn tillparlamentets ställningstagande och inleda samtal, säger Nicolas Van Nuffel, ordförande i nätverket European Network for Central Africa (EurAc).

- Vi hoppas att Sverige i de kommande förhandlingarna med parlamentet och kommissionen tar möjligheten att bygga vidare på och inte försvaga parlamentets position, säger Joakim Wohlfeil.

Diakonia är en aktiv medlem i EuRac, som jobbar för mänskliga rättigheter för människor i centralafrika.