Diakonia - Människor som förändrar världen

Enkät med 366 kandidater till riksdagen

Idag skriver tidningen Dagen om vår stora enkät med 366 kandidater på valbar plats till riksdagen. Vår sammanställning visar att det finns bred samsyn över blockgränserna för en klimatfinansiering utöver biståndet. Det finns dessutom en bred majoritet mot urholkningen av biståndet samt ett fortsatt stöd för en procent i bistånd. 

2014-09-02

Bred majoritet ger löfte om nya klimatpengar

- Det är glädjande att 59 procent av de tillfrågade riksdagskandidaterna i Diakonias enkät inser att vi måste betala vår klimatskuld med nya pengar utöver biståndet, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Läs mer om enkäten och ladda ned den här