Diakonia - Människor som förändrar världen

Fem sätt Diakonia kämpar mot fattigdom

I dag är det FN:s internationella dag för utrotning av fattigdom och Diakonia är en av de organisationer som bidrar varje dag året om till att uppnå det målet. Här är fem saker som vi och alla de organisationer och människor vi samarbetar med världen över gör för att minska fattigdomen.

2016-10-17

Att utrota fattigdom är det första och kanske största av de 17 globala mål som FN har satt upp. Det innebär bland annat att vi ska utrota all extrem fattigdom – alltså att en person lever på mindre än motsvarande drygt en amerikansk dollar om dagen – till år 2030.

Det finns många sätt att minska fattigdomen på – här är fem saker som vi och våra samarbetsorganisationer gör:

Stärker kvinnor
Om kvinnor har lika mycket makt som män i ett samhälle har de också samma förutsättningar för att till exempel äga mark, tjäna pengar och delta i det politiska samtalet. Eftersom 70 procent av de människor som lever på under en dollar om dagen är kvinnor, minskar fattigdomen i världen i takt med att kvinnor får mer inflytande och makt över sina egna liv.

Jobbar för att alla ska känna till sina rättigheter
Om man vet vad man har rätt till bara genom att vara människa – som att få bestämma över sin eget liv och sin egen kropp, att slippa bli illa behandlad fysiskt eller psykiskt eller att få lov att äga land och att ha politiskt inflytande – ja, då vet man också att man har rätt att kämpa för ett bättre liv.

Höjer folks röster
För att kunna påverka måste man höras. Fattiga människor har oftast små möjligheter att höras i det offentliga samtalet. Men tillsammans är människor starkare, och därför jobbar Diakonia mycket med att se till att människor kan organisera sig och därigenom stärka sin politiska röst.

Bygger skydd mot stormar
Kriser drabbar de allra fattigaste och mest utsatta hårdast, oavsett om det gäller väpnade konflikter, översvämningar eller stormar. Genom att stärka människors förmåga att stå emot kriser – det kan handla om att ha bättre hus, att odla på ett sätt som står pall för torkan eller att ha bra varningssystem – minskar man också risken för att de ska förlora allt när krisen slår till.

Bygger fred
Fred är inte bara frånvaron av krig eller organiserat våld. Det är att ha möjlighet att leva ett värdigt liv utan ständig rädsla för att våld eller konflikter ska blossa upp. I en fredlig miljö finns det goda möjligheter att ta sig ur fattigdom.