Diakonia - Människor som förändrar världen
Demonstration Demonstration i Libanon mot den så kallade "våldtäktslagen". Foto: Patrick Baz

En seger för kvinnors värdighet

“En seger för kvinnors värdighet”, säger Diakonias samarbetsorganisation ABAAD om avskaffandet av en kritiserad ”våldtäktslag” i Libanon. Lagen har låtit dömda våldtäktsförövare slippa straff om de gifter sig med brottsoffret.

2017-09-19

Med kampanjen ”A white dress doesn’t cover a rape” lyckades ABAAD skapa stor uppmärksamhet kring kvinnor och flickors rättigheter och trycka på för en lagändring gällande artikel 522 i den libanesiska brottsbalken. Kvinnoorganisationer i Libanon har kämpat för att avskaffa ”våldtäktslagen” i minst femton år berättar Roula Masri, jämställdhetsansvarig för program på ABAAD.

Bröllopsklänningar fläckade med blod

Men det var först 2016, när ABAAD och flera andra libanesiska organisationer med stöd av bland annat FN och Diakonia drog igång sin kampanj, som frågan verkligen hamnade i medias fokus och på politikernas agenda. ABAAD har bland annat genomfört ett flertal demonstrationer med kvinnor klädda i snövita bröllopsklänningar och bandage fläckade av blod för att visa hur ”ett bröllop aldrig varken kan sudda ut eller gömma det brott som har begåtts”.

– Avskaffandet av artikel 522 i libanesisk brottsbalk är en seger för kvinnors och barns rättigheter i Libanon, för det visar att lagstiftarna vill stötta brottsoffren och stoppa kulturen av straffrihet, säger Roula Masri.

Paradoxal lag avskaffas

Artikel 522 i den libanesiska strafflagen har existerat sedan 1940-talet men det finns ingen statistik som visar hur många våldtäktsmän som faktiskt undkommit straff på det här sättet. Försvarare av lagen anser att giftermål räddar hedern för den våldtagna kvinnan och hennes familj och ett syfte med ABAAD:s kampanj har varit att blottlägga paradoxen hos en lagstiftning som symboliskt dömer ett våldtäktsoffer till ett livslångt ”fängelse” medan förövaren belönas med giftermål.
Innan kampanjen lanserades visade en undersökning som ABAAD gjorde att enbart en procent av den libanesiska befolkningen kände till artikel 522:s existens. ABAAD och andra organisationers arbete har nu resulterat i att över 20 miljoner människor informerats om lagen.

– Våra påverkansstrategier har visat sig vara extremt framgångsrika i och med att de resulterade i den historiska omröstningen i det libanesiska parlamentet och avskaffandet av artikel 522, säger Roula Masri.

"Jätteviktig pusselbit"

I Libanon har dock åsikterna bland kvinnorättsorganisationer gått i sär gällande betydelsen av avskaffandet. Vissa organisationer hävdar att det krävs mer och pekar på behovet av ytterligare lagändringar för att skydda kvinnor och flickors rättigheter. Roula Masri säger att det här är en komplex fråga och att avskaffandet av lagen är ett steg i rätt riktning. Samtidigt betonar hon att bristen på kunskap om kvinnors rättigheter och könsbaserat våld (på samhällelig och institutionell nivå) måste tacklas för att avskaffandet av lagen ska ge effekt.

ABAAD fortsätter därför sitt arbete med att medvetandegöra kvinnor och män i de mest marginaliserade grupperna i samhället (flyktingar och gästarbetare) om gällande juridiska ramverk, rättshjälp och reproduktiv hälsa. Dessutom kommer ABAAD att fortsätta med sina utbildningar av prioriterade grupper, exempelvis polisen, i hur de bör arbeta med offer för sexuellt våld för att bryta den existerande kulturen av skuldbeläggande av brottsoffer.

Kampen fortsätter

– Att förändra diskriminerande och förtryckande lagar är en jätteviktig pusselbit i kampen för jämställdhet, säger Diakonias jämställdhetsrådgivare Jenny Enarsson.

Hon betonar att det arbete som ABAAD och de andra libanesiska kvinnorättsorganisationerna utför verkligen gör skillnad, men arbetet är inte klart säger Roula Masri:

– Kampen fortsätter. ABAAD och våra samarbetsorganisationer kommer att vara kompromisslösa inför lagar och praxis som ifrågasätter kvinnors och flickors värdighet i Libanon.

I början av sommaren röstade Jordaniens parlament bort en likadan lag och Tunisien avskaffade lagen i juli.