Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias expert i konfliktfrågor Minna Fredriksson i ett personligt möte med sanningskommissionens ledare Fader Fransisco de Roux under ett besök i Colombia. Foto: César Grajales/Diakonia

En mer rättvis berättelse om kriget i Colombia

Diakonia ökar nu stödet till den sanningskommission i Colombia som ska visa hur vanliga människor har drabbats av det långa kriget. Efter ett personligt möte med kommissionens ledare reflekterar vår expert på konfliktfrågor Minna Fredriksson över vad som händer när bara vinnaren får skriva historien.

2019-10-08

Det är i mitten av juli och jag är på besök i Bogotá för att få en djupare inblick i fredsprocessen i landet. Fader Francisco de Roux som leder sanningskommissionens arbete ser nästan förvirrad ut när han möter mig i hallen på Jesuithemmet. Han har drabbats av en allvarlig förkylning som nästan verkar ha knockat honom. Vi börjar med en kopp örtte för att värma igång samtalet, och han berättar varför kommissionen finns.

– Vi har fått i uppgift att skapa en sammanhållen berättelse om kriget, med fokus på alla de människor som har drabbats. Det handlar om upprättelse, men också om att det inte ska hända igen, säger han.

Söker sanningen

Sanningskommissionen och dess uppdrag är en del av det fredsavtal som skrevs mellan Colombias regering och Farcgerillan 2016. Kommissionens mandat gäller i tre år och uppgiften är att skapa en officiell redogörelse för de skador på samhälle, människor och natur som det mer än 50-åriga kriget har orsakat. De arbetar också med medling, stärkt sammanhållning och försoning. Men arbetet är ifrågasatt och det politiska landskapet är polariserat – Colombias nuvarande president, Ivan Duque, vann valet förra året efter en valkampanj där han öppet kritiserade fredsavtalet. Jag frågar därför Fader De Roux hur han bemöter de som ifrågasätter kommissionens arbete.
– Vi har inte tid att hålla på med politik, vi söker sanningen. Tiden är knapp och vi har ett jobb att göra, svarar han med en lugn ton och tar en klunk te.

Svenskt stöd avgörande

För att kommissionen ska lyckas hålla i och genomföra sitt uppdrag är det internationella stödet en viktig faktor, menar Fader de Roux. Förutom multilaterala organisationer och enskilda stater som Sverige, har också stödet från civilsamhällesorganisationer som Diakonia stor betydelse.
– Det svenska stödet är avgörande. Diakonia är med och skapar kontaktytor med personer och samhällen som har överlevt övergrepp. Genom ert stöd till lokala organisationer som stöttar krigsdrabbade och samarbetar med oss blir vårt arbete möjligt.

Örteet verkar och Fader de Roux ser allt piggare ut. När mötet avslutas frågar jag vad det är som Diakonia gör rätt enligt honom. Han svarar att det är småskaligheten, speciellt i ett sammanhang med många större utvecklingsfokuserade projekt. Och det tydliga fokuset på mänskliga rättigheter. Tillbaka på kontoret förklarar César Grajales, landchef för Diakonia i Colombia, sin syn på saken.
– I Colombia måste mänskliga rättigheter och fred gå hand i hand. Det ena förutsätter det andra. Nu ökar vi stödet till sanningskommissionen, men det är viktigt att förstå att civilsamhällets arbete för mänskliga rättigheter och fred fortsätter oavsett fredsavtalet.

En mer rättvis historia

Så vad är det då egentligen som står på spel här? Jag tänker att uttrycket ”vinnaren skriver historien” är vad det handlar om just nu i Colombia. De krafter som har förespråkat väpnad konflikt har under mer än 50 år satt den officiella agendan och dominerat beskrivningarna av vad som hände och varför. Sanningskommissionen kommer med sin slutrapport att utmana denna ensidiga historia genom att ge ordet till de individer och grupper som har förlorat på kriget, på alla tänkbara sätt.

Efter mina möten i Bogotá framstår det tydligt att i Colombia är det svenska biståndet med och skriver en mer rättvisande historia. Bokstavligt talat.

Diakonias stöd till sanningskommissionen

Diakonias stöd till sanningskommissionen finansieras av svenska ambassaden i Bogotá och gäller riktade insatser under 2019 och 2020. Ett av fokusområdena är att säkerställa att könsbaserat våld som kvinnor och hbtqi-personer har utsatts för av väpnade aktörer dokumenteras och officiellt erkänns i sanningskommissionens slutrapport. Exempel på riktade insatser under 2019:

  • Organisationen Ruta Pacifica de las Mujeres, som sedan tidigare har dokumenterat krigsbrott mot kvinnor, kommer att hjälpa sanningskommissionen att registrera runt 400 fall under 2019. De kommer även att lära kommissionen att använda den metodik för att dokumentera vittnesmål som de har utvecklat i sitt arbete med krigsoffer.
  • Organisationen COMUNITAR kommer att stötta sanningskommissionen i att dokumentera fall av övergrepp mot kvinnor och hbtqi-personer i regionen Cauca.