Diakonia - Människor som förändrar världen
Abid Manuel Romaña är ordförande för organisationen Foro Interétnico Solidaridad del Chocó (FISCH) som nu kräver att ett humanitärt avtal skrivs under av regeringen och ELN-gerillan. Foto: Elin Stenung

”Den som har vapen har makten”

Regionen Chocó på stillahavskusten i Colombia har länge befunnit sig i en humanitär kris. Konflikten i området har trappats upp de senaste månaderna trots Farcgerillans historiska nedrustning och pågående fredsförhandlingar med ELN-gerillan. Diakonias samarbetsorganisationer i Chocó presenterade nyligen en rad krav till förhandlingsbordet, och nu råder vapenvila från båda sidor.

2017-10-09


Under förra året syntes många nyheter från Colombia i internationella medier. Underskriften av fredsavtalet med Farcgerillan och slutet på en 50 år lång konflikt var sensationell. Sedan blev det tystare, och lite har skrivits om problemen med implementeringen av avtalet. I Chocó på colombianska stillahavskusten är situationen för befolkningen fortfarande svår. Fredsförhandlingar startades i febuari i år mellan landets näst största gerilla, El Ejército de Liberación Nacional (ELN) och regeringen, men fram tills alldeles nyligen har dessa förhadlingar pågått utan vapenvila mellan parterna.

Rättstat saknas

ELN-gerillan har därför trots pågående förhandlingar vunnit mark i det tomrum som Farc-gerillan lämnade. Paramilitära grupper har stärkt sin närvaro i Chocó, och det har skapat en våg av tvångsförflyttningar och mord på människorättsaktivister under det senaste året.
– När Farc drog sig tillbaka lämnades vi i ett politiskt vakuum. Det är viktigt att komma ihåg att de väpnade grupperna som finns i regionen har bildats för att det saknas en rättsstat, vilket blev tydlig när Farc drog sig tillbaka. När våldet återigen började eskalera förstod vi att vi var tvungna att pressa parterna vid det nya förhandlingsbordet, säger Abid Manuel Romaña, ordförande för Diakonias samarbetsorganisation Foro Interétnico Solidaridad del Chocó (FISCH) som arbetar i Chocó.
32 organisationer gick därför ihop och formulerade med stöd från FN ett humanitärt avtal. Sex av organisationerna, däribland FISCH, blev efter påverkansarbete inbjudna till Quito där förhandlinarna mellan regeringen och ELN-gerillan pågår, för att presentera dess innehåll. Avtalet innefattar tio punkter och behandlar vapenvila och avväpnande av illegala grupper, etniska gruppers kulturella och territoriella autonomi, avminering, att parterna inte lämnar förhandlingarna innan de nått ett fredligt slut på konflikten, upphörande av gerillans tvångsrekrytering av minderåriga, ett slut på våldet mot kvinnor och HBTQI-personer, stopp för morden och tvångsförflyttningarna, upphörande av illegala odlingar av kokaplantor och illegal gruvdrift, samt fri rörelse i regionen.

Tillfällig vapenvila

Två veckor efter att avtalet presenterats i Quito utlyste regeringen en tillfällig bilateral vapenvila som sträcker sig från första oktober 2017 till januari nästa år.
– Det är vi organisationer som gör att saker händer i Chocó. Vapenvila utlystes mycket tack vare civilsamhällets påtryckningar, säger Abid Manuel Romaña.
Chocó gränsar i norr till karibiska havet och i väst till stilla havet, och tillgången till de två kusterna gör att området är strategiskt för handel av såväl droger som människor. Regionen är dessutom rikt på naturresurser, vilket gör att kampen om territoriet går decennier tillbaka.
– Det är statens ansvar att stoppa den kriminella verksamheten och våldet som droghandeln för med sig i regionen. Det kommer alltid att vara den som har vapen som har makten så länge de statliga institutionerna inte tar ansvar, menar Abid Manuel.
Det är inte första gången FISCH är aktiva i fredsförhadlingar. I avtalet med Farc-gerillan lyckades de tillsammans med andra lokala organisationer i Chocó få parterna att inkludera ett kapitel om etniska gruppers rättigheter, en stor vinst för landets urbefolkningar och för afrocolombianer.
- Förhoppningsvis har regeringen lärt sig av erfarenheterna från förhandlingarna med Farc och låter civilsamhället vara med från början och i alla steg av förhandlingarna den här gången, säger Abid Manuel.

Fredspedagogik

FISCH presenterar inom kort en rapport om hur invånarna i Chocó har påverkats av Farcgerillans tillbakadragande, och arbetar samtidigt med det som de kallar för fredspedagogik – att informera om den pågående implementeringen av fredsavtalet med Farc och de rättigheter och skyldigheter som ingår i det.
– Vi väntar på ett oficiellt svar från förhandlingsbordet i Quito. Osäkerheten är fortfarande stor och förtroendet kommer ta tid att vinna tillbaka i regionen, men våra krav togs emot väl av både regeringen och ELN-gerillan. Att de nu kommit överens om en bilateral vapenvila visar att det i alla fall finns en politisk vilja. Nu hoppas vi på att alla punkter i avtalet ska tas i beräkning och att vapenvilan kontrolleras ordentligt, avslutar Abid Manuel.
Sverige ingår tillsammans med Tyskland, Italien, Holland och Schweiz i den grupp av europeiska länder som stöttar fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och ELN-gerillan. En viktig del av dessa länders uppdrag är att garantera civilsamhällets deltagande i processen.