Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonias analys av Parisavtalet

Klimatavtalet som antogs i december 2015 - ”Parisavtalet” - är en historisk milstolpe och en stor diplomatisk framgång. Det sätter ramarna för framtidens klimatarbete och skapar förutsättningar för globalt samarbete kring klimatutmaningen. Diakonias Anna Axelsson har analyserat avtalet.

2016-02-10

Mycket arbete återstår dock innan Parisavtalet träder i kraft år 2020, eftersom detaljer kring flera olika mekanismer och rutiner fortfarande ska tas fram.

– Efter år av utdragna förhandlingar och låsta positioner finns det nu utrymme för mer konstruktiv problemlösning, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor som analyserat och sammanfattat avtalet.

För att hejda klimatförändringarna och hantera dess oundvikliga effekter  är det alltså under de närmaste fem åren som de avgörande stegen, för att skapa ett robust, ambitiöst och transparent system, måste tas.

Diakonias analys av Parisavtalet