Diakonia - Människor som förändrar världen
Rickard Sjöberg på Svenska Postkodlotteriet delade ut en check på 15 miljoner kronor till Diakonia den 4 mars 2015. Checken togs emot av vår generalsekreterare Bo Forsberg. Foto: Postkodlotteriet

Diakonia får 15 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet

Vid Svenska PostkodLotteriets årliga förmånstagarfest ikväll den 4 mars tilldelades Diakonia 15 miljoner kronor! Totalt delade PostkodLotteriet ut hela 1,18 miljarder till 53 viktiga organisationer. Ett stort tack till alla lottköpare som gjort detta möjligt!

2015-03-04

Mottagarna styr Diakonias bistånd

Diakonia arbetar med långsiktigt biståndsarbete i drygt 30 länder, bland annat med hjälp av stödet från Svenska PostkodLotteriet. Utgångspunkten för vårt arbete är alltid mottagarnas behov: Människor som lever i fattigdom vet själva vad som behövs för att förändra. Vår uppgift är att stötta dem i kampen för ett värdigt liv.

Genom drygt 400 lokala samarbetsorganisationer arbetar vi för att människor själva ska kunna förändra sina liv och skapa en hållbar utveckling.

Finansierar även påverkansarbete

En del av pengarna som Diakonia får från Svenska PostkodLotteriet finansierar också Diakonias påverkansarbete i Sverige och EU.

- PostkodLotteriet har en vision om en bättre värld för människor, djur och miljö. Vi är därför glada och stolta över att kunna fördela hela vårt överskott till Diakonia och ytterligare 52 fantastiska ideella organisationer, säger Cecilia Bergendahl, vice vd Novamedia Sverige AB som driver PostkodLotteriet. 

Svenska PostkodLotteriet är en del av holländska Novamediakoncernen och delar årligen ut överskottet till ideella organisationer. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är Svenska PostkodLotteriet världens andra största privata givare till ideell verksamhet.