Diakonia - Människor som förändrar världen
Människor i fattiga länder drabbas av klimatförändringarna, trots att de sällan varit med och skapat dem. Ett nytt klimatavtal måste ta in rättviseaspekten och ge människor i fattiga länder utrymme och möjligheter till utveckling. På bilden en cykelparkering i Ouagadogou, Burkina Faso.

Diakonia får observatörsstatus vid FN:s klimatmöte

Som enda svenska biståndsorganisation får Diakonia egen observatörsstatus i FN:s kommande klimatförhandlingar. 

2014-09-23

Ett nytt globalt klimatavtal

Samtidigt som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon idag samlar de politiska ledarna till ett klimatmöte i New York, förbereder sig världens länder också för FN:s stora klimattoppmöte i Lima i december, kallat COP20, då förhandlingarna för att ta fram ett nytt globalt klimatavtal ska fortsätta.

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och runt om i världen kämpar de värst drabbade för att anpassa sig till de klimatförändringar som främst orsakats av rika länder, men som nu slår hårdast mot de fattiga.

Resultat vid COP20 viktiga för ett nytt globalt klimatavtal

Om nödvändiga åtgärder på klimatområdet ska kunna förverkligas behövs ett globalt klimatavtal. Tanken är att nästa års klimattoppmöte, COP21, som hålls i Paris, ska besluta om ett sådant avtal.
– För att nå dit behöver flera förberedande överenskommelser nås under Lima-mötet. Vi arbetar för att det ska kunna hända – på ett rättvist sätt, säger Petter Lydén.

Egen observatörsstatus för första gången

I tidigare klimatmöten har Diakonias klimatexperter närvarat tack vare våra nätverk, men till klimattoppmötet i Perus huvudstad Lima i december reser vi för första gången under egen observatörsstatus.

Diakonia deltar i COP20 tillsammans med våra lokala samarbetsorganisationer, för att på plats följa förhandlingarna och dokumentera hur ländernas representanter agerar och vad de säger.
– När regeringar förhandlar om klimat hamnar rättviseperspektivet ibland i skymundan – vi ser ett behov av att lyfta de frågorna och komma med konstruktiva förslag, säger Petter Lydén, Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor.