Diakonia - Människor som förändrar världen
Adel bor i ett flyktingläger i Palestina. Han försöker studera trots att det är svårt när han och familjen bor så tätt tillsammans och ofta saknar det allra mest nödvändiga.

Debatt: Urholkat bistånd är ett svek mot utsatta

Det är inte rimligt att ta medel från en grupp utsatta för att ge till en annan grupp utsatta, skriver Diakonias Bo Forsberg tillsammans med Kristina Henschen (LO-TCO Biståndsnämnd), Niclas Lindgren (PMU) och Elisabeth Dahlin (Rädda Barnen) i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 15 oktober. 

2014-10-15

Sverige vinner på öppenhet och ett generöst bistånd

Det bör vara en självklarhet för varje land som vill leva upp till idealen om mänskliga rättigheter att hjälpa dem som drabbas av krig och katastrofer. Enbart en bråkdel av alla som flyr lyckas dock ta sig till EU och Sverige, medan exempelvis Turkiet nyligen tog emot över 100 000 flyende människor från grannlandet Syrien under en och samma dag. Vi vet att Sverige vinner på att vara ett öppet land, men är övertygade om att vi samtidigt kan ha ett generöst bistånd.

Vill att den nya regeringen stoppar urholkningen av biståndet

I budgetarbetet för 2015 planerade alliansregeringen, enligt uppgifter, att flytta hela 8,1 miljarder eller 21 procent av biståndet till Migrationsverket. Det är en dramatisk ökning från förra årets 4,7 miljarder och skulle motsvara var femte biståndskrona. Sverige skulle då bli världsledande i att använda biståndet för att finansiera flyktingmottagande.

Vi utmanar den nya regeringen att visa öppenhet gentemot dem som söker sin tillflyktsort i Sverige: lev upp till våra åtaganden om asylrätten men låt inte världens fattigaste och mest utsatta betala notan.

Vi är övertygade om att det finns ett folkligt stöd för att både ta emot flyktingar i nöd och samtidigt ha ett generöst bistånd. Vi kan aldrig sätta dessa två prioriteringar mot varandra.

Till Svenska Dagbladet och hela debattartikeln