Diakonia - Människor som förändrar världen

Därför växer klyftorna mellan fattiga och rika

Ny rapport visar att nu äger den rikaste procenten av världens befolkning mer än resterande 99 procent. Och klyftorna ökar. En av orsakerna är skatteflykten som sker från utvecklingsländer.

2016-01-20

Världens 62 rikaste personer äger nu mer än den fattigaste halvan av jordens befolkning visar ny rapport från biståndsorganisationen Oxfam. Och klyftorna mellan världens rika och världens fattiga ökar fort. Trots att antalet människor som lever under fattigdomsgränsen har minskat så återstår alltså fortfarande mycket att göra.

En bidragande orsak till att klyftorna fortsätter att växa är skatteflykt. Varje år försvinner sammantaget mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som kan rädda liv om de används rätt. Istället hamnar pengarna ofta på banker i den rika delen av världen eller i slutna skatteparadis.

Det arbetar vi på Diakonia på olika sätt med att förhindra. Läs mer om vårt arbete här: Stoppa skatteflykt från fattiga länder