Diakonia - Människor som förändrar världen
Demonstration på Internationella dagen mot våld mot kvinnor 2013 i Lima, Peru. Demonstration på Internationella dagen mot våld mot kvinnor 2013 i Lima, Peru. Foto: Claes Herrlander.

Dags att sätta stopp för våld mot kvinnor

Idag är det Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Var tredje kvinna kommer att uppleva fysiskt eller sexuellt våld i sitt liv. ”Det är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter, och det angår oss alla – både kvinnor och män” säger Jenny Enarsson, genderrådgivare på Diakonia.

2016-11-25

Runt 120 miljoner flickor runt om i världen har upplevt sexuellt våld någon gång under sina liv och var tredje kvinna kommer att ha upplevt våld under sin livstid, i de flesta fall från sin egen partner.
- Det är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter, och det angår oss alla – både kvinnor och män. FNs förre generalsekreterare Kofi Annan hade rätt när han sa att så länge det här pågår kan vi aldrig säga att vi gör riktiga framsteg vad gäller jämställdhet, utveckling och fred, säger Jenny Enarsson, genderrådgivare på Diakonia.

Diakonia arbetar på olika sätt med kvinnors rättigheter och könsbaserat våld. Därför är det viktigt för Diakonia att uppmärksamma Internationella dagen mot våld mot kvinnor. För det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det behövs bra lagstiftning och ordentlig tillämpning av lagstiftningen, vilket fortfarande saknas i många länder. Och det behövs resurser och insatser för de som utsätts för det här våldet.
- Men mest av allt behövs stora förändringar i attityder, för i grund och botten handlar det om makt och om hur vi ser på varandra, säger Jenny Enarsson.

Hon vill också använda den här dagen för att lyfta det fantastiska arbete som görs av kvinnorörelser runt om i världen för att stoppa våldet mot kvinnor.
- Det är deras arbete som har orsakat varenda lagändring, varenda investerad krona och varenda förändring i allmänhetens inställning i den här frågan. Det är också ett stort ljustecken att allt fler män sällar sig till kampen och engagerar sig mot våld mot kvinnor.