Diakonia - Människor som förändrar världen

"Fattiga människor får stå för notan"

Regeringen föreslår att stora delar av det svenska biståndet även under 2017 får bekosta ett inhemskt flyktingmottagande. Men att kalla nationella utgifter för bistånd är fel, och att låta prognoser för antalet asylsökande styra biståndet skapar en oönskad ryckighet, tycker CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp där Diakonia ingår.

2016-09-23

Nästa år väntas enligt regeringen att ”kostnaden för asylsökande från låg- och medelinkomstländer uppgå till 9 miljarder kronor, varav 8,1 miljarder kronor räknas in i biståndsramen, vilket motsvarar 18 procent av det totala biståndet”. Det innebär att avräkningarna för flyktingmottagande för nästa år ökar med 2,2 miljarder kronor jämfört med 2016.

Regeringens prognos bygger främst på beräkningar över hur många som söker asyl i Sverige. Under 2016 uppgick avräkningarna som högst till 28 procent av biståndet, men den slutgiltiga summan reviderades nyligen ned eftersom antalet asylsökande blev färre än väntat.

Teckning: Ulf Frödin

Osäker modell skapar ryckighet        

Hanteringen av biståndsbudgeten har fått kritik både från Riksrevisionen och civilsamhället för att skapa en ryckighet som får allvarliga konsekvenser för biståndets långsiktighet.

– Regeringen fortsätter att utgå ifrån en osäker modell där Migrationsverkets prognoser får avgöra hur en femtedel av biståndet ska användas. Det får svåra konsekvenser för de människor som biståndet är avsett för, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia, och tillägger:

– Sverige ska ha ett humant flyktingmottagande, men vi vänder oss emot att det är fattiga människor som får stå för notan. Utgifter i Sverige som tas från biståndet ska inte kallas för bistånd.

Krympande utrymme

I budgetpropositionen skriver regeringen att den avser att särskilt prioritera bland annat humanitärt bistånd, mänskliga rättigheter, klimat, migration och utveckling samt global jämställdhet under 2017. Dessutom ska regeringen ytterligare förstärka ”Sveriges arbete vad avser det krympande utrymmet för demokratins alla aktörer”, något som AidWatch-gruppen välkomnar.