Diakonia - Människor som förändrar världen
Den svenska delegationen med representanter från Diakonia, We Effect, Individuell Människohjälp och Svenska Kyrkan tillsammans med representanter från det guatemalanska civilsamhället.

Bo Forsberg efter besök i Guatemala: ”Vi är oroade”

Nyligen besökte en svensk delegation Guatemala. Syftet var att stödja människorättsförsvarare och att föra dialog med det privata näringslivet.  - Vi är oroade över utvecklingen i Guatemala, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg som ingick i delegationen. Landet präglas av korruption, brist på rättvisa och maktkoncentration. Vi vill att det ska märkas att Sverige följer vad som händer i Guatemala.

2016-04-21

Varje år utsätts människorättsförsvarare i Guatemala för hundratals attacker. Framför allt drabbas personer som engagerar sig för miljön eller försvarar urfolkens rätt till traditionella markområden mot gruvor, vattenkraftverk eller industriellt jordbruk.

- Med den utveckling vi ser idag är det de fattigaste, kvinnorna och ursprungsbefolkningen som betalar priset genom att just nu få det sämre dag för dag, säger Bo Forsberg.

Den svenska delegationen, som organiserades av Diakonia i samarbete med We Effect, Individuell Människohjälp och Svenska Kyrkan, träffade guatemalanska folkrörelser som menar att det krävs ändringar i rättssystemet och i grundlagen för att de mänskliga rättigheterna ska garanteras. De träffade också kongressledamöter som arbetar för driva folkrörelsernas krav, och domare som riskerar sina liv för att stärka demokratin i Guatemala. En av dem är Yassmín Barrios som ledde folkmordsrättegången mot den tidigare diktatorn Ríos Montt 2013 och som i februari 2016 dömde två militärer för brott mot mänskligheten. Militärerna var skyldiga till att urfolkskvinnor som hölls fångna på militärbasen Sepur Zarco utsatts för sexuell tortyr. Dessutom träffade delegationen Miguel Ángel Gálvez, domaren som arbetar med förundersökningen i det stora korruptionsfallet La Línea, samt Iván Velásquez, den colombianske domare som sedan 2013 är chef för CICIG, den unika FN-institutionen som kämpar mot straffrihet och korruption i Guatemala. 

- Det här är modiga människor som står rakryggade och försöker rensa upp. De jobbar dag efter dag med livet som insats för att förändring ska komma till stånd, säger Bo Forsberg.

Delegationen träffade företagare som ser kritiskt på den traditionella ekonomiska elitens stora inflytande över landets politik, men också den traditionella guatemalanska företagarsektorn CACIF.
- En del i resan var att utmana dem som har makten ekonomiskt och politiskt och försöka få dem att förstå att för landets och för deras egen del är de på helt fel väg, säger Bo Forsberg.

Företagens starka ställning bromsar

CACIF representerar framför allt Guatemalas mäktiga familjeföretag inom socker- och kaffeindustrin och är kända för att motsätta sig skatter, förespråka sänkta löner och försvarar protektionistiska lagar som gagnar de egna ekonomiska intressena.
- Företagarna styr alla sektorer i Guatemala. Om de inte gör något åt korruptionen och maktkoncentrationen och tar sitt sociala ansvar så kommer ingen att vilja handla med Guatemala, det var budskapet från företagsrepresentanterna i delegationen, säger Bo Forsberg.

I dialogen med CACIF delade den svenska delegationen med sig av erfarenheter från svensk arbetsmarknad och underströk att vägen till ekonomiskt välstånd går via respekt för fackliga rättigheter, jämställdhet och respekt för miljön.
- Trots bra diskussioner så åkte jag därifrån med en känsla att det inte riktigt finns en vilja till förändring, säger Bo Forsberg. De här företagarna kommer aldrig av fri vilja att släppa ifrån sig varken makt eller rikedom. Det är det guatemalanska folket och det civila samhället som måste utkräva ansvar för att förändring ska ske.

Årets svenska delegation var en uppföljning på en liknande resa från 2015 men hade som specifikt fokus att belysa företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter

- Jag vill ge en eloge till Sveriges och till USAs ambassader som håller en tydlig linje vad gäller mänskliga rättigheter och de kopplar också investeringar till krav på mänskliga rättigheter. Det är bra, säger Bo Forsberg.

Deltagare i årets delegation var:

Tommy Ohlström, vd KF och styrelseordförande We Effect.
Camilla Wagner, jämställdhetsexpert Management by Kerstin och vd Klara K.
Pia Carlsson Thörnqvist, kommunikations- och marknadsdirektör Folksam.
Christian Åhlund, advokat och konsult inom MR-frågor.
Anneli Rogeman, vd We Effect.
Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia.
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus Svenska kyrkan.
Ann Svensén, generalsekreterare på IM.
Gunilla Hallonsten, t.f. internationell chef Svenska kyrkan.