Diakonia - Människor som förändrar världen
Bild av landskap och får Henrik Persson från EAPPI tillsammans med teamets tolk och chaufför, i närheten av Shib al Butum. Foto: Stian Larsen

Bli en följeslagare i Palestina och Israel

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Då kan följeslagarprogrammet vara något för dig.

2017-11-17

Sveriges kristna råd söker ekumeniska följeslagare för tremånadersuppdrag i Palestina och Israel, med utresa under 2018.

Ickevåldslig närvaro

Följeslagare reser från hela världen till Israel och Palestina med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro vidga handlingsutrymmet för utsatta grupper och ge hopp och stöd åt människor som verkar för fred och försoning. Från Sverige har över 300 följeslagare sänts ut sedan programmets start.

Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

Förfrågan från lokala kyrkoledare

EAPPI, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, startades av Kyrkornas Världsråd år 2002 som en respons på en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro i konflikten.

Sveriges kristna råd organiserar den svenska delen av programmet tillsammans med en styrgrupp. I styrgruppen finns representanter från följande organisationer: Bilda, Diakonia, Equmeniakyrkan, Individuell Människohjälp, KFUM, Kristna fredsrörelsen, Sabeel Skandinavien, Sensus, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Svenska kyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

För mer information och ansökningshandlingar, se www.foljeslagarprogrammet.se

Välkommen med din ansökan senast 14 januari!