Diakonia - Människor som förändrar världen

Fattiga ska inte betala för flyktingmottagandet

Efter att Migrationsverket höjt prognosen för hur många asylsökande som beräknas komma till Sverige, väntas regeringen under den närmsta veckan ge besked om huruvida ännu mer pengar ska tas från biståndet till flyktingmottagande. Vi välkomnar en generös flyktingpolitik och menar att rätten till asyl är en mänsklig rättighet. Men varför ska världens fattiga betala?

2015-11-04

Rekordmånga människor på flykt

Aldrig förr har så många människor i världen varit på flykt undan konflikter, klimatförändringar, extrem fattigdom och andra orättvisor. Sverige är en förebild i världen och inte minst i Europa genom det humana flyktingmottagandet.

Var tredje biståndskrona till biståndsverksamhet

Men redan idag går var femte biståndskrona till att finansiera vårt flyktingmottagande. Och nu har regeringen, med finansminister Magdalena Andersson (S) i spetsen, meddelat att ytterligare medel kommer räknas av från biståndet. Det kan handla om så mycket som 60 procent av den totala biståndsramen. (Se diagram nedan.) Då kommer endast var tredje biståndskrona att gå till biståndsarbete, vilket riskerar att få omfattande konsekvenser för den globala utvecklingen under lång tid framöver. Redan ingångna avtal och insatser kommer att avslutas och bli svåra att ta upp igen.

Diagram gällande avräkningar från biståndet

Långsiktigt bistånd ger värdiga liv

Att avsätta en hundradel av vår rikedom är i grunden en värderingsfråga, och alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna har slutit upp bakom en-procentsmålet. Det långsiktiga biståndet ger människor förutsättningar att leva värdiga liv.

Att på detta sätt rycka undan mattan för biståndsinsatser runt om i världen som främjar mänskliga rättigheter och demokrati, förebygger konflikter och bekämpar fattigdom, kommer leda till att ännu fler människor tvingas fly.

Det finns andra medel

Flyktingmottagandet är inte en biståndsfråga. Vi förstår därför inte varför man väljer att bekosta det med den enda procenten av BNI som går till att förebygga människors flykt.

Var med i uppropet för biståndet!

Om du delar vår oro, skicka gärna in denna text till Finansdepartementet (Att: Finansministern Magdalena Andersson), för att påverka regeringen i deras beslut gällande budgeten för 2016 (finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se):

”Jag är djupt oroad över att svenska biståndsmedel tas från världens fattiga, och att man ställer utsatta grupper mot varandra och låter de allra mest utsatta betala för vårt flyktingmottagande. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har i kongressbeslut och liknande gett stöd till att avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. En kraftig neddragning i biståndet kommer få drastiska direkta följder för redan utsatta, och leda till fler människor på flykt. Jag anser att regeringen, tillsammans med övriga partier, borde bereda utrymme för de ökade kostnaderna för flyktingmottagande inom de 99 procent av vår BNI som stannar i Sverige.”

Ladda ner uppropet i sin helhet