Diakonia - Människor som förändrar världen
Riksdagspartiernas svar i Diakonias mellanvalsenkät 2020  – Världen kan inte vänta.

Bistånd räddar liv

Diakonia har tagit tempen på partiernas syn på bistånd. Två år före riksdagsvalet 2022 ser vi ett fortsatt brett stöd för att Sverige ska avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. Samtidigt backar Moderaterna, trots att detta inte verkar få stöd bland moderata väljare.

2020-11-24

Samtliga partiledare har fått besvara frågan om de vill behålla den nuvarande biståndsnivån på en procent av Sveriges BNI. Idag är biståndet viktigare än någonsin för världens mest utsatta människor. Sedan coronapandemin startade har antalet människor som behöver akut humanitärt stöd för att överleva ökat med 200 procent. Det breda stödet hos våra riksdagspartier att behålla biståndsnivån är avgörande för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

– Det glädjer mig att en stor majoritet av partierna fortsatt vill ge 1% av Sveriges BNI i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck. I spåren av coronakrisen är det viktigare än någonsin. Pandemin är inte enbart en hälsokris, utan en bredare kris för ekonomisk och mänsklig utveckling, säger Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia.

Svenskt bistånd får gott betyg i både internationella och svenska utvärderingar och är idag alltmer betydelsefullt i många länder – inte minst när det gäller stöd till människorättsaktivister och kvinnorättsförsvarare.

– Med tanke på att auktoritära ledare och förtryckande regimer utnyttjar pandemin för att ytterligare inskränka mänskliga rättigheter och civila samhället demokratiska utrymme är det svenska stödet idag än mer viktigt. Att minska den svenska biståndsnivån skulle vara förödande, säger Magnus Walan, senior policyrådgivare på Diakonia. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna – Sverige först

I årets enkät som samtliga partier fått besvara avviker Moderaterna och Sverigedemokraterna. De står inte fast vid att avsätta en hundradel av Sveriges BNI i bistånd. Biståndet är ett av Sveriges viktigaste verktyg för att delta i det globala samarbetet.

När det gäller Moderaterna är det intressant att notera att deras politik inte verkar ha stöd bland moderata väljare. Enligt Kantar Sifos undersökning från maj 2020 vill strax över hälften av de som säger sig rösta på Moderaterna antingen behålla eller öka biståndsnivån.

Även Sverigedemokraterna öppnar upp för att inte behålla enprocentsmålet för svenskt bistånd, och håller därmed inte sin tidigare utlovade linje. Under 2020 har partiet istället lagt fram förslag för att minska biståndet till 0,7 procent med möjliga ytterligare sänkningar till 0,5 procent av BNI.

Svenska folket för enprocentmålet

Under de senaste 30 åren har den globala fattigdomen halverats. Över en miljard människor har lyfts ur fattigdom. Men vi står mitt i en global pandemi och nu går utvecklingen bakåt för första gången sedan 1990. Nu mer än någonsin behöver världen ett bistånd som är smart och effektivt.

Och det svenska folket håller med. Enligt Kantar Sifos undersökning från sommaren 2020 är stödet för biståndet stabilt. 62 procent av svenskarna uppger att de vill behålla eller öka biståndsnivån.  Att Moderaterna vill sänka biståndsnivån är anmärkningsvärt med tanke på att deras väljare ger sitt stöd för enprocentmålet.

Om svenskt bistånd skulle minska i linje med Moderaternas och Sverigedemokraternas politik, blir följden att miljontals människor inte längre får svenskt stöd. Människorättskämpar, kvinoorganisationer och oberoende media som står upp för rättigheter och demokrati riskerar att bli utan stöd i en miljö där de möter mycket svårt motstånd.

Läs mer om svenskt bistånd. Ta del av vår kampanj 1% för världen.

Mer från enkäten

 • EU går före men var är Sverige?

  Två år efter riksdagsvalet uppvisar partierna ett ökat stöd för en ny lagstiftning kring företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Det visar den enkät som vi låtit partiledarna besvara. Samtidigt...
 • Världen har inte råd med skatteflykt

  Vi befinner oss mittemellan två riksdagsval och partierna uppvisar nu ett brett stöd för gemensamma EU-regler om att multinationella företag öppet ska redovisa sina skatter och vinster för varje land som de är...
 • "Vi förväntar oss mer"

  Förord av Diakonias generalsekreterare Lena Ingelstam i Diakonias mellanvalsenkät 2020 – Världen kan inte vänta.
 • Diakonias partiledarenkät 2018 - Sex löften om framtida utrikespolitik

  I Diakonias partiledarenkät 2018 konstaterar vi att det finns ett stort politiskt stöd bland partierna för att låta mänskliga rättigheter och fattiga människors behov styra utrikespolitiken. Vi lyfter i rapport...