Diakonia - Människor som förändrar världen

Varmare klimat tvingar bolivianer till anpassning

Klimatförändringarna blir alltmer synliga runt om i världen. Områdena kring de två glaciärerna Illimani och Sajama i västra Bolivia är några av de värst drabbade. De smältande istäckena, orsakade av kraftiga temperaturhöjningar, har inneburit att invånarna tvingats ställa om sina liv. Tillsammans  med miljöorganisationen Agua Sustentable har de hittat bevattningslösningar som inte bara mildrar effekterna utan också tar till vara på det vatten som finns.

2014-12-02

Klimatförändringarna påverkar invånarna

De små samhällena runt glaciärerna Illimani och Sajama i västra Bolivia påverkas svårt av klimatförändringarna. Invånarna utsätts för oförutsägbara väderomställningar där översvämningar, hagelsvärmar, köldknäppar och intensiv torka avlöser varandra.

- Vissa dagar är outhärdliga på grund av värmen. Efter klockan elva på förmiddagen går det ärligt talat inte att arbeta längre. Det är för varmt, säger Victor Pabón en jordbrukare från Cebollullo, som ligger i en av dalarna vid foten av Illimani.

En annan jordbrukare från Tahuapalca - ett grannsamhälle inte långt därifrån, beskriver hur väderomställningarna påverkar grödorna:
- Grönsakerna vi odlar slokar på grund av värmen och när värmen sedan följs av kraftiga regnskurar så ruttnar de, förklarar Rubén Mamani.

Smältande glaciärer

Temperaturhöjningarna har också resulterat i kraftigt minskade istäcken, något som påverkar de boende runt glaciärerna, efterom de är beroende av tillgång till vatten för sin överlevnad. Jordbrukarna behöver vattnet till sina odlingar, medan invånarna i nationalparken Sajama försörjer sig på boskapsuppfödning och använder myrarna som betesmarker för sina lamadjur och alpackor.

- Myrarna drar ihop sig och de tvära kasten i temperatur har gjort att djuren blivit sjuka, berättar Alan Calle, talesperson för urfolken i nationalparken Sajama.

När balansen i nationalparkens ekosystem sätts ur spel påverkas dessutom kvalitén på alpackaullen, så att det blivit näst intill omöjligt att spinna tråd av den.

Vetenskapliga studier av effekterna på våtmarkerna

De vetenskapliga studier som har genomförts i området har visat att den minskade vattentillgången påverkat våtmarkerna negativt. Horacio Lorimi är biolog och arbetar för den bolivianska miljöorganistionen Agua Sustentable, som får stöd av Diakonia:

- Efter ett års undersökning har vi kunnat konstatera att våtmarkerna beter sig som en svamp - växterna suger åt sig vattnet och fungerar som en sorts reservoar. Men istäcket, som brukade ge näring åt bäckar och våtmarker runt glaciärerna, minskar allt mer, förklarar han. 

Klimatanpassning genom bevattningssystem

Invånarna i området har tvingats ställa om och anpassa sina liv till den nya verkligheten. Tillsammans med Agua Sustentable har de försökt hitta nya och hållbara lösningar på problemet. System har installerats för att ta till vara på det vatten som finns, och för att förbättra distributionen ytterligare finns numera också vinddrivna pumpar och manuella brunnar för dricksvatten.

- Det har förbättrat vattendistributionen avsevärt, konstaterar bonden Hugo Flores, också han från Tahuapalca.

- Vi vill utforma en plan som inte bara mildrar klimatförändringarnas effekter, utan som hjälper oss att anpassa oss till dem. Därför tar vi fram strategier för att konfrontera klimatförändringarna, så att vi kan fortsätta att leva kvar i våra samhällen, säger Alan Calle.

Invånarnas delaktighet och ägarskap

En förutsättning för att bevattningsprojektet skulle kunna nå framgång var att invånarna aktivt deltog under processen och kände att den var deras.

- Men det är bara möjligt att åstadkomma om människornas kapacitet förbättras. Därtill krävs starka organisationer, tydliga regler på kommun och myndighetsnivå, samt att utvecklingssamarbetet är rationellt och koordinerat, avslutar Carlos Carafa, generalsekreterare på Agua Sustentable.

Läs mer om projektet på Agua Sustentables spanska webbplats

Diakonias arbete med klimatfrågor

På Diakonia kräver vi att löften som har getts om klimatfinansiering och att bekämpa klimatförändringarna ska bli infriade. Vi kräver också att länderna som stått för de mesta av utsläppen ska ta sitt ansvar.

Läs om Diakonias klimatarbete