Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg, kambodjanska aktivisten Ms Sorn Sor, Margareta Cederfelt (M) och Åsa Eriksson (S) visar sitt stöd för Tep Vanny, en av många fängslade människorättsförsvarare.

Ögonöppnare för situationen i Kambodja

Klimatet för det civila samhället i Kambodja hårdnar och flera människorättsförsvarare med koppling till Diakonia har fängslats. I februari i år bjöds därför fyra svenska riksdagsledamöter med till Kambodja för att bland annat besöka Diakonias samarbetsorganisationer och se på plats hur mänskliga rättigheter sätts på undantag.

2017-05-15

– Jag hade höga förväntningar på det här arrangemanget, men det blev ännu bättre. Det var en otroligt stark resa, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Under fyra dagar träffade delegationen allt från EU:s ambassadör och FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter i Kambodja, till fattiga kvinnor som bestulits på mark och nu kämpar för att få den tillbaka.

 – Riksdagsledamöterna är vana vid att träffa officiella representanter, men nu tror jag att det var mötet med ”vanliga människor” och vad de utsätts för som grep tag. Kombinationen av officiella besök och mer informella möten var väldigt givande, säger Bo Forsberg.

Bland annat besökte några i gruppen ett kvinnofängelse och träffade människorättsförsvarare med koppling till Diakonias samarbetsorganisationer som fängslats på godtyckliga grunder.

Margareta Cederfelt (m), en av riksdagsledamöterna som var med på resan, säger att det här var ett av de möten som gjorde störst intryck.

– Resan var mycket värdefull för mig i mitt politiska uppdrag. Mötet med människor i utsatta positioner är viktigt, den kunskapen kan aldrig uppnås genom att enbart läsa handlingar, tidningsartiklar eller delta i seminarier på hemmaplan. Det civila samhället är viktigt för att stödja en demokratisk utveckling där medborgarnas rättigheter respekteras.

Mäniskorättsförsvarare tystas 

Gruppen träffade också ledaren för det största oppositionspartiet och Bo Forsberg säger att under det mötet blev det uppenbart hur regeringen genom nya lagförslag och arresteringar av människorättsförsvarare försöker tysta oppositionen och de organisationer inom civila samhället som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati.

– Jag ser det som händer i Kambodja som premiärministerns förberedelser för att kunna sitta kvar vid makten efter valet nästa år, säger han och tillägger:

– Men Kambodja är bara ett exempel på hur maktfullkomliga ledare försöker tysta oppositionen. Det här förekommer på många håll i världen. Tyvärr syns inte Kambodja i massmedia med allt annat som händer i världen, det var därför vi ville ha med riksdagsledamöter på den här resan, för att ge dem en fördjupad insikt och kunskap så att de kan agera i Sverige och utöva påtryckningar för att förändra.

För Margareta Cederfelt innebar resan ny kunskap inom flera områden: vikten av mänskliga rättigheter, korruptionsbekämpning, rättsstatens principer och det civila samhället betydelse.

– Jag fortsätter att driva nämnda frågor i de politiska forum där jag agerar, samt genom artiklar i media, säger hon.

Med på resan var också Åsa Eriksson (s) som beskriver veckan som ”otroligt viktig och givande”. Efter hemkomsten har hon bett den parlamentariska människorättsgruppen i riksdagen att de ska skriva brev till den kambodjanska regimen angående de fängslade aktivisterna. Även Emma Nohrén (mp) och Sofia Damm (kd) deltog på resan.