Diakonia - Människor som förändrar världen
Ärkebiskopen Antje Jackelen stödjer Act now for climate justice. Foto: Jan Nordén

Ärkebiskopen Jackelén vill se klimaträttvisa i Paris

Klimaträttvisan måste stå i centrum på klimattoppmötet i Paris, det är budskapet i kampanjen Act now for climate justice. Ärkebiskopen Antje Jackelén är en av de som skrivit under namninsamlingen som ska lämnas över till våra politiska ledare. Hon har också twittrat om sitt stöd till kampanjen och på seminarier under Almedalsveckan uppmanade hon åhörarna att skriva på.

2015-07-07

Hallå där ärkebiskop Antje Jackelén, varför har du valt att engagera dig i klimatet och klimaträttvisa?

Det är bara att läsa biskopsbrevet från förra året, så förstår man. Där säger vi biskopar gemensamt att klimatförändringarna och klimaträttvisa kan vara en av de största utmaningar mänskligheten gemensamt stått inför. Den här frågan är av en sådan dignitet att det handlar om mänsklig värdighet.

Klimaträttvisan var en av de stora stötestenarna när världens ledare misslyckades med att enas om ett klimatavtal i Köpenhamn 2009. Även nu inför i Paris, anses det vara en svår nöt att knäcka. Varför är det så svårt?

Jag tror att det är kolonialismens historia som spökar, vilket försvårar ömsesidig tillit. En annan pusselbit är att det är långsiktiga beslut som måste fattas, medan mandatperioderna är korta.

Påvens encyklika handlar om klimatet, Dalai Lama har gett sitt stöd och du själv är aktiv i frågan här i Sverige. Kan vi kan få större engagemang i klimatfrågan nu när så många religiösa ledare lyfter upp den?

Förändringarna i klimatet angår inte enbart politiken eller naturvetenskapen. Vi börjar se att även de teologiska perspektiven måste komma in. För mig är det viktigt att människor får med sig att det här är en fråga som handlar om tro, hopp och kärlek. Inte minst kärlek till skapelsen. Som kristna bärs vi av ett hopp som bär bortom pessimism eller optimism och frigör en handlingskraft som utgår från visionen av Guds rike.

Tror du att ni religiösa ledare gör skillnad?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi ser att det saknas ett politiskt ledarskap på alla nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och globalt och vi hoppas på att kunna hjälpa till med att få upp frågan på den politiska dagordningen. Klimatfrågan är en viktig fråga som kräver ett politiskt ledarskap.

Har du själv ändrat på något i din livsstil med tanke på klimatet?

Personligen vill jag försöka leva så trovärdigt som möjligt och minska mitt fotavtryck på klimatet. Tyvärr är jag tvungen att flyga mycket i jobbet, men privat ägnar jag mig åt sådant som inte påverkar klimatet särskilt mycket. Jag tycker till exempel om att läsa och att vandra.

Tror du vi måste försaka mycket om vi ska lyckas få ner utsläppen?

Vissa kan nog uppleva att vi måste försaka mycket om vi minskar på vår energikrävande livsstil eller konsumtion. Men jag tror att det kan ge ett mervärde. Jag skulle vilja se lyckoforskning som visar om det är ett större eller mindre fotavtryck som gör oss mest lyckliga. Att leva enkelt kan ge en djupare glädje och vi som är troende kan föra det samtalet. Att det har att göra med de djupaste värderingar vi har och att livet inte behöver vara grått.