Diakonia - Människor som förändrar världen
Demonstrationerna mot korruptionen och presidenten startade i april och slutade med presidentens avgång den 3 september 2015. Foto: Lucia Reinoso.

"Detta är bara början"

Guatemalas president Pérez Molina har tvingats avgå efter en stor korruptionsskandal och omfattande protester. Det är en unik situation och folkrörelserna i landet hoppas nu på reformer. De vill se rättvisa och ett slut på ojämlikhet och maktmissbruk. 

2015-09-04

Protester sedan i april

I nitton veckor har Guatemalas folk demonstrerat på gator och torg för att kräva presidentens avgång, ett slut på den omfattande korruptionen och reformer i det politiska systemet. Startskottet kom i mars då en stor korruptionsskandal avslöjades inom det guatemalanska tullverket.

Den före detta presidenten Otto Pérez Molina är den första guatemalanska president som gripits och tvingats avgå under pågående mandatperiod.

- Diakonias samarbetsorganisationer har deltagit aktivt i rörelsen som fick presidenten på fall och den kris som nu pågår öppnar nya möjligheter för civilsamhället att ställa krav på de nödvändiga reformer som Guatemala behöver, säger Diakonias landchef Sotero Sincal.

Val ska hållas den 6 september

På söndag den 6 september är det val för att utse ny president, kommunala borgmästare och kongressledamöter. Valutgången är osäker och det finns risk för konflikter i samband med valet. Många guatemalaner tar avstånd från allt vad politiker heter och det finns mycket stöd för idén om att ställa in valet och istället sammankalla en folkförsamling för att skriva en ny författning.

Ett av de centrala slagorden i de senaste månadernas protester har varit ”det här är bara början” och så är det verkligen. Vad som började som en korruptionsutredning har idag utvecklats till en chans för Guatemala att förändra sig i grunden.

- Den kris som Guatemala just nu genomgår är också en möjlighet för att trycka på för de nödvändiga reformer som landet behöver, säger Diakonias landchef Sotero Sincal. Dessutom har protesterna lyckats sammanföra de historiska folkrörelserna från landsbygden med nya initiativ från studenter och ungdomar i städerna, tillägger han. 

 

Omfattande korruptionsskandal 

Korruptionsskandalen rullades upp våren 2015 och den 25 april demonstrerade minst tiotusen människor i Guatemala City. Proteströrelsen har sedan fortsatt med demonstrationer nästan varje helg.

I maj avgick vicepresidenten efter att bevisen mot henne visade sig vara för starka för att hon skulle kunna sitta kvar, men presidenten satt kvar och protesterna fortsatt, samtidigt som allt fler oegentligheter blev kända. Utöver tullverket så avslöjades också skandaler inom polisen, försäkringskassan, politiska partier och företag.

Kunde inte åtalas

Myndighetspersoner i Guatemala har åtalsimmunitet och kan därmed inte ställas inför rätta utan en komplicerad process för att beröva dem detta skydd. I juni gjorde Amilcar Pop, kongressledamot från nobelpristagaren Rigoberta Menchús parti, det första försöket att frånta presidenten denna immunitet men initiativet fick inget stöd från övriga ledamöter.

I slutet av augusti satt Pérez Molina fortfarande kvar vid makten då FN-institutionen CICIG och Guatemalas åklagarmyndighet offentliggjorde en telefonavlyssning som avslöjade hans roll i korruptionen inom tullverket.

Den 27 augusti genomfördes en generalstrejk där flera privata företag anslöt sig till studenterna och bonderörelsen som har utgjort stommen i proteströrelsen.

Presidenten avgick och är frihetsberövad

Den första september upprättade bonderörelsen vägblockader ute i landet och i Guatemala City krävde demonstranter att kongressledamöterna skulle samlas för att rösta bort presidentens immunitet. Omröstningen genomfördes och över hälften av ledamöterna röstade för att ställa presidenten inför rätta.

Tidigt på morgonen den 3 september avgick presidenten och när detta skrivs sitter han frihetsberövad medan en domare analyserar om det finns tillräckliga bevis för att inleda rättegång.