Diakonia - Människor som förändrar världen
Foto: Diakonia

USA visar att brott mot folkrätten lönar sig

Ageranden som uppfattas förändra Jerusalems status leder ofta till starka reaktioner. Därför är det ytterst kritiskt när en så viktig aktör, kanske den allra viktigaste, som USA nu tagit ställning i frågan om Jerusalems status och om Israels suveränitet över Jerusalem.

2017-12-07

Jerusalems speciella status
Jerusalem har en historisk, politisk, religiös och ekonomisk betydelse, inte bara i Israel och i Palestina utan i regionen, i världen och för många religioner.  Alla uttalanden om Jerusalems status är därför i sig ett starkt ställningstagande i konflikten mellan Israel och Palestina. Jerusalems speciella status har sitt ursprung i det som FN 1947 kallade corpus separatum. Det är unikt, kontroversiellt och komplicerat. Både Israel och Palestina har sen dess på olika sätt hävdat suveränitet över staden. Men för att inte cementera fast en fråga som inte är löst mellan parterna har det internationella samfundet, trots olika tolkningar av FN-resolutioner och fredsavtal, hållit fast vid utgångspunkten att varken erkänna Israels eller Palestinas suveränitet över Jerusalem.

Gröna linjen och Oslo-avtalet

Man har på olika sätt däremot erkänt att kontrollen över Jerusalem de facto är delad i Västra respektive Östra Jerusalem, och att gränsen går utmed den så kallade Gröna linjen från 1967. 

Oslo-avtalet från 1995 skulle gälla under fem år, därefter skulle en permanent lösning finnas. Israel skulle då dra sig tillbaka från ockuperad mark och alla slutstatusfrågor, inklusive Jerusalems status, skulle vara lösta.

Ambassaderna flyttades efter annekteringen

Israels olagliga annektering av Jerusalem fördömdes av FN:s säkerhetsråd 1980. Resolution 476 slog fast att alla israeliska åtgärder som söker ändra Jerusalems karaktär och status var ogiltiga. Kort därefter antog det israeliska parlamentet Knesset den lag som slog fast att Jerusalem, fullständig och förenad (dvs. Västra och Östra Jerusalem), var Israels huvudstad. FN:s säkerhetsråd svarade med Resolution 478 som ogiltigförklarade lagen och bad samtliga FN-stater att flytta ambassaderna från Jerusalem. Det är anledningen till att inga länder idag har sina ambassader gentemot Israel i Jerusalem.

USA:s kongress och ”Jerusalem embassy Act”

1995 antog USA:s kongress "Jerusalem Embassy Act" som slog fast att USA:s ambassad skulle flyttas till Jerusalem senast 1999. Varje sittande president har dock tillfälligt stoppat flytten med hänvisning till USA:s säkerhet. När nu Donald Trump låter "The Jerusalem Embassy Act" träda i kraft sker det i strid med både FN:s Säkerhetsråds, EU:s och resten av det internationella samfundets strategi för en fredlig lösning till konflikten.

Fakta på marken visar ändrad verklighet

Sedan Oslo-avtalet har verkligheten på marken dock ändrats drastiskt. Genom Israels olagliga annektering av nästan hela Jerusalem, de ständigt växande bosättningarna och byggandet av muren runt östra Jerusalem, har den Gröna linjen idag ingen praktiskt funktion.

Israel har i direkt strid med Genevekonventionen kraftigt ökat bosättningarna även på Västbanken. Hus efter hus. Område efter område. Bosättningar betecknas som grova brott mot krigets lagar. Detta bekräftades senast av FN säkerhetsråd i december 2016 och finns även välbeskrivet i de rapporter som EU:s högsta chefer i Jerusalem varje år tar fram om läget i Östra Jerusalem. Rapporterna beskriver även den omfattande systematiska diskriminering av den palestinska befolkningen och andra åtgärder som Israel tagit som ändrat Östra Jerusalems karaktär.

Straffriheten gör ockupationen möjlig

Människorättsorganisationer ser straffrihet för brott mot krigets lagar som ett grundläggande problem som gör det möjligt för Israel att fortsätta ockupationen årtionde efter årtionde. Den israeliska MR-organisationen B’Tselem beskriver det så här:

"Immediately after occupying the area in 1967, Israel unlawfully annexed thousands of hectares in and around Jerusalem. Ever since, it has instituted policies designed to drive Palestinians out of the city and to create a demographic and geographic reality that would frustrate any challenge to Israeli sovereignty there. The policies, which disrupt every aspect of life, include isolating East Jerusalem from the rest of the West Bank and deliberate underdevelopment and underservicing that result in overcrowding, poverty and substandard infrastructure."

Brott mot folkrätten lönar sig

Att Donald Trump låter "The "Jerusalem Embassy Act" nu träda i kraft motverkar varken straffriheten eller bidrar till en tvåstatslösning. Det riskerar istället att bidra till en fördjupning av konflikten och ett förvärrande av situationen för de människor som vill leva i fred och med respekt för mänskliga rättigheter. Dessutom sänder det signalen att kränkningar av internationella konventioner, som olaglig annektering av mark och tvångsförflyttning av människor, lönar sig för stater.