Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonia har i många år arbetar för att stötta det civila samhället i Kongo-Kinshasa. Diakonias samarbetsorganisation AFEM arbetar för kvinnors rättigheter. Foto: Joakim Roos

Debatt: Sverige kan bli en radikal röst för Kongo

Det pågår flera viktiga processer i det krigsdrabbade Kongo-Kinshasa som kan bidra till förändringar. Sverige har möjlighet att bli en radikal europeisk röst för Kongo, och bidra till verklig förändring, skriver Diakonia i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

2014-01-05

I en debattartikel i Svenska Dagbladet ger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg tillsammans med Niklas Lindgren från PMU och den kongolesiske läkaren Denis Mukwege - mottagare av 2013 års Right Livelihoodpris - konkreta förslag på hur Sverige bör agera för att bidra till en hållbar fred i Kongo-Kinshasa:

Ett avväpningsprogram där soldater som är villiga att lägga ner vapnen erbjuds en ny framtid, där det även ingår bearbetning av trauman och rättsprocesser för begångna brott. Det skulle också vara räddningen för de tusentals kidnappade barnsoldater, som med vapen i hand tvingats utföra grymma handlingar.

Att kontrollmekanismen i Addis-Abebaavtalet utvecklas till en tydlig och tidsbestämd agenda för både Kongos regering och omgivande stater.

Att den kongolesiska regeringen ökar rättssäkerheten, uppfyller sina åtaganden för regionala val och reformerar skattesystemet så att inbetalda skatter verkligen kommer befolkningen till godo. Så länge offentligt anställda inte får sin lön underminerar det insatser mot korruption.

Att Kongo uppfyller sina åtaganden att avsätta 15 procent av budgeten till hälsovård. I verkligheten avdelas endast 4-6 procent och av dessa utbetalas inte ens hälften.

En lagstiftning där företag inom alla sektorer på ett transparent sätt måste redovisa vinster, betalningar för licenser och skatter land för land. Dagens möjligheter till skatte- och kapitalflykt bidrar till plundringen av Kongos rikedomar.

Att öka transparensen i internationella valutasystem för att förebygga kapital- och skatteflykt. Möjligheten att gömma stora summor i skatteparadis är avgörande för den storskaliga plundringen av landet.

Att EU:s kommande regelverk för ansvarsfull mineralhandel blir bindande med krav på transparens för hela distributionskedjan. Vi vet att frivilliga riktlinjer inte respekteras.

Att regelverket för mineralhandel också inkluderar halvfabrikat och konsumentvaror. Den största handeln där exempelvis konfliktmineralen tantalit/coltan ingår sker med elektronikprodukter. Nya uppgifter från organisationen EuRAC visar att regler endast för metallindustrin bara skulle nå 4,5 procent av marknaden. Skulle de däremot även gälla konsumentvaror och halvfabrikat skulle hela 85 procent av tantalit/coltan-marknaden täckas.

Att stötta Kongos småskaliga gruvindustri. Studier visar att när gruvområden övervakas, när industrin och handelsplatserna beskyddas mot milisgrupper och korrumperade myndigheter, så leder det till arbetstillfällen, säkerhet, en bättre situation för kvinnorna och att fler barn går i skolan.

Att bygga vidare på de 100-åriga relationer som finns mellan kyrkor och organisationer i våra respektive länder och därigenom utnyttjar sin unika möjlighet att stötta det kongolesiska civilsamhället. Det är ett konkret sätt att bidra till utveckling och varaktig fred i Kongo.

Debattartikel i Svenska Dagbladet

Punkterna är ett utdrag ur en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 5 januari 2014.