Diakonia - Människor som förändrar världen

Rapporten Barometer 2014 kollar trycket på PGU

Den 14 mars presenterar Diakonia och andra organisationer inom nätverket CONCORD Sverige rapporten Barometer 2014. Här ställer vi teori mot verklighet vad gäller den av riksdagen fastställda Politik för global utveckling - PGU. Vi tittar bland annat på skatteflykt, migration, klimat och vapenexport.

2014-03-13

Utgångspunkten för Sveriges politik för global utveckling (PGU) är att alla politikområden ska bidra till målet om en rättvis och hållbar global utveckling. Politiken ska dessutom genomsyras av ett rättighetsperspektiv, genom att till exempel väga in hur den främjar eller hämmar migranters rättigheter eller klimaträttvisa, och de fattigas perspektiv på utveckling.

Rapporten med namnet Barometer 2014 mäter Sveriges genomförande av PGU inom handel, skatteflykt, klimat, säkerhet, migration samt företag och mänskliga rättigheter. I rapporten presenteras också konkreta förslag på hur de målkonflikter som finns kan hanteras. 

Läs mer om Barometer 2014