Diakonia - Människor som förändrar världen
Hundratals miljoner barn riskerar att bli utan vaccin mot barnsjukdomar till följd av pandemin. Ändå vill KD använda biståndsmedel för att lösa problemen med överbeläggningen på svenska fängelser. Foto: Diakonia

"Kristdemokraternas fängelseutspel bryter mot tidigare löfte"

2020-09-08

I helgen läste jag ett skrämmande reportage i DN om hur coronapandemin drabbar fattiga människor. Den angav att ytterligare 47 miljoner kvinnor och flickor nu riskerar att hamna i fattigdom. Decennier av framsteg för kvinnors rättigheter kan gå förlorade.

Artikeln lyfte fram rapporter som pekade på att 6,7 miljoner barn hotas av undernäring, att 10.000 fler barn än vanligt riskerar att dö varje månad fram till årsskiftet, att hundratals miljoner barn inte kommer få tillgång till vaccin mot barnsjukdomar som en konsekvens av pandemin.

Man beräknar att mellan 40 och 60 miljoner människor kan komma att falla tillbaka i extrem fattigdom. Idag är omkring 80 miljoner människor på flykt och det är högts troligt att siffran kommer att växa.

Jag visste redan innan att coronaepidemin utnyttjats av auktoritära ledare för att fängsla oliktänkande och människorättsaktivister. Inte minst kvinnorättskämpar. 2019 dödades rekordmånga människorättsaktivister när demokratin tyvärr går bakåt i många länder.

Förvånande utspel från Kristdemokraterna

Därför blev jag verkligen förvånad när jag hörde kristdemokraternas partiledare Ebba Bush i radio föreslå att biståndsmedel skulle användas till att bygga fängelser utomlands, hon nämnde länder som Afghanistan och Somalia som exempel. Enligt KD skulle det avlasta den svenska kriminalvården genom att minska platsbristen på svenska fängelser. Hela 1,8 miljarder kronor av biståndsmedel skulle användas till detta under en fyraårsperiod.

Målet för biståndet är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Kristdemokraterna har en stolt historia av att värna både biståndets nivå och innehåll. Partiet brukar betona vikten av att biståndet inte ska gå till regimer som förtycker sin befolkning.
Många har flytt från länder som Afghanistan och Somalia på grund av förtryck och krig. Att skicka tillbaka människor till dessa fängelser är inte humant. Det finns omfattande rapporter om användande av tortyr i fängelserna i Afghanistan och Somalia.

Oförenligt med tidigare löften

I Diakonias partiledarenkät 2018 svarade Ebba Bush ja på frågan om biståndet ska vara styrt av de åtaganden och principer som finns för effektivt bistånd. Lokalt och demokratiskt ägarskap utifrån mottagarnas behov och prioriteringar. Detta nya utspel kan inte ses vara förenligt med det löftet.

Utifrån den globala desperata situationen i världen är det inte rimligt att använda så stora belopp från biståndet för något som så uppenbart handlar om att lösa svenska problem. Detta är ett kraftigt avsteg från Kristdemokraternas historia att värna ett bra och generöst bistånd.