Diakonia - Människor som förändrar världen

I Kitui har vattnet gett framtidstro

Den 22 mars är det Världsvattendagen. Vatten är en förutsättning för liv, det vet nog alla. Men med trygg tillgång till vatten skapas också framtidstro och kraft att bygga upp och förändra sitt samhälle. Det vet människorna i Kitui i Kenya. Där är ingen hungrig längre.

2014-03-14

Drabbades hårt av torkan på Afrikas horn

Kitui är ett av de mest torkdrabbade distrikten i Kenya. Vatten är en ständig bristvara och situationen har förvärrats de senare åren. Under torkan och svälten på Afrikas horn 2011 var Kitui ett av de områden där Diakonia bidrog med humanitär hjälp. Redan då, mitt i katastrofen,  började planer ta form på ett vattenprojekt.

- Vattenvar ett stort problem. Jag måste gå tre kilometer till en flod, med lånade åsnor, berättar Joesphine Mutinde.

Uppsamling av regnvatten i dammar och

Klimatförändringarna gör att regnen numera är oregelbundna och oförutsägbara. Byar i Kitui-distriket lär sig nu att använda sig av olika former av vattensamlingsmetoder. Regnvatten samlas in och förvaras, så att det kan användas när regnen uteblir.

Mer vattensnåla grödor

Projektet hjälper också jordbrukare att börja använda mer vattensnåla grödor och nya jordbruksmetoder. En metod är så kallade odlingsgropar. Kunskaper i hur man kan maximera sin produktion med hjälp av bevattning från dammarna ökar också livsmedelssäkerheten. 

Byborna är med i alla stegen i arbetet

Människor i byarna är mycket aktiva i projektet. Alla som lär sig bygga och sköta dammar får till uppgift att sprida kunskapen till minst tre andra. På så sätt skapas både ägarskap och kunskap som ddelas av många.

Varje by utser en grupp som har speciellt ansvar för att underhålla dammar och cisterner och ta ansvar för vattenkvaliteten, så att man kan känna sig trygg med att det kommer att finnas vatten i Kitui både idag och på lång sikt. 

Ingen hunger längre

Idag kan människor i Kitui stolt säga att de är oberoende. De äger själva sin framtid och ser på den med tillförsikt. Att slippa hungern och oron för mat- och vattenbrist gör att de kan fokusera på att skapa ett bra liv för sig själva och framtida generationer.