Diakonia - Människor som förändrar världen
Genom ACT Alliance finns Diakonia på plats i Filippinerna. Ge en gåva!

Hjälp de drabbade i Filippinerna

Via Diakonia kan du nu bidra till att hjälpa offren för supertyfonen Haiyans framfart. Diakonia är medlem i ACT Alliance, som förmedlar insamlade pengar till organisationer som finns på plats i Filippinerna. Du kan hjälpa oss i arbetet för människorna som är i akut behov av hjälp.

2013-11-11

Tusentals har förlorat sina liv

Tyfonen Haiyan som drabbat Filippinerna är en av de värsta av sitt slag. Förödelsen är omfattande, tusentals människor har förlorat sina liv och hundratusentals människor har förlorat sina hem och möjligheter till försörjning.

Svårt att få en helhetsbild av katatstrofen

Tyfonens framfart har ödelagt stora områden på flera av Filippinernas många öar. Det har medfört att många byar och områden ännu inte nåtts av hjälpinsatser. Otillgängligheten gör det svårt att nå fram till alla och att få en samlad förståelse av katastrofens omfattning.

Diakonias samarbetsorganisation på plats

Via ACT Alliance medlemmar på plats, däribland National Council of Churches in the Philippines; NCCP, görs insatser för att få fram mat, dricksvatten, filtar, hygienpaket och medicin. I kyrkorådet ingår The Convention of Philippine Baptist Churches, CPBC, som är Diakonias samarbetsorganisation.

I mitten av oktober drabbades flera öar i centrala Filippinerna av ett kraftigt jordskalv och nu varnar den filippinska väderlekstjänsten Pagasa för att ett kraftigt regn kommer att drabba delar av landet. Myndigheterna har därför utfärdat en ny varning (2013-11-11).

700 000 kronor har redan förmedlats

Diakonia har nu kunnat förmedla 700 000 kronor som samlats in från alla givare samt från Radiohjälpen. Pengarna går till de humanitära insatser som samordnas genom ACT Alliance. ur katastroffonden till humanitära insatser samordnade genom ACT Alliance. Vi samverkar även med Equmeniakyrkan kring insamlingen till Filippinerna.

ACT Alliance

Diakonia är medlem i ACT Alliance - ett globalt nätverk med drygt 130 medlemmar i form av kyrkor och organisationer. Inom ramen för ACT Alliance arbetar vi med humanitära insatser, men också med långsiktigt bistånd och påverkansarbete. Genom att gå samman får vi mer resurser och kan samordna arbetet för att bli så effektiva som möjligt.

Läs mer om ACT Alliance